Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM cho nhà máy sản xuất nước sạch

Tư vấn xin cấp giấy phép môi trường. Các thủ tục xin trình báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, giấy phép môi trường. Minh Phương Corp - Đơn vị tư vấn xin cấp Giấy phép môi trường các Cấp cho Nhà máy sản xuất, cơ sở kinh doanh... Mọi chi tiết xin liên hệ để được tư vấn: 0903 649 782.

Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM cho nhà máy sản xuất nước sạch

Tư vấn xin cấp giấy phép môi trường. Các thủ tục xin trình báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, giấy phép môi trường. Minh Phương Corp - Đơn vị tư vấn xin cấp Giấy phép môi trường các Cấp cho Nhà máy sản xuất, cơ sở kinh doanh... Mọi chi tiết xin liên hệ để được tư vấn: 0903 649 782.

Tư vấn báo cáo ĐTM cho nhà máy sản xuất

Mẫu báo cáo ĐTM mới nhất 2022

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. TỔNG QUÁT    2

1.1.    Mở đầu    2
1.1.1.    Chủ đầu tư    2
1.2.    Giới thiệu chung về dự án    2
1.2.1.    Bản đồ vùng dự án    3
1.2.2.    Tóm tắt dự án và tổng hợp chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật    4

CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ    11

2.1.    Vị trí địa lý    11
2.2.    Hiện trạng khu vực dự án    11

CHƯƠNG 3: MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA DỰ ÁN    13

3.1.    Mục tiêu dự án:    13
3.2.    Nhiệm vụ dự án:    13
3.3.    Loại, cấp công trình    13
3.4.    Các chỉ tiêu thiết kế:    13
3.5.    Đặc điểm tự nhiên tuyến cấp nước    13

CHƯƠNG 4: DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ    15

4.1.    Dây chuyền công nghệ xử lý    15
4.1.1.    Giới thiệu dây chuyền công nghệ    15
4.1.2.    Những ưu điểm nổi bật của nhà máy nước sạch    16
4.1.3.    Quy mô xây dựng    16

CHƯƠNG 5: TỔ CHỨC XÂY DỰNG    17

5.1.    Quy hoạch tổng mặt bằng thi công    17
5.2.    Tổng tiến độ thi công    18

CHƯƠNG 6: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG    19

6.1.    Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường    19
6.2.    Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án    19
6.3.    Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án    23
6.4.    Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án    27 

Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM cho nhà máy sản xuất nước sạch

CHƯƠNG 1. TỔNG QUÁT
1.1.    Mở đầu

1.1.1.    Chủ đầu tư
Địa chỉ: thành phố Hà Nội
1.2.    Giới thiệu chung về dự án

1.2.1.    Bản đồ vùng dự án

1.2.2.    Tóm tắt dự án và tổng hợp chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

1.2.2.1.    Tên dự án: Nhà máy nước sạch khu kinh tế Vân Phong

1.2.2.2.    Địa điểm XD:  tỉnh Khánh Hòa.

1.2.2.3.    Qui mô dự án:
a.    Tổng hợp các thông số của dự án “Nhà máy nước sạch khu kinh tế Vân Phong”

Bảng 1. Thông số nhà máy sản xuất nước sạch khu kinh tế Vân Phong

Nội dung báo cáo ĐTM

Nội dung báo cáo ĐTM

Nội dung báo cáo ĐTM

Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM cho nhà máy sản xuất - Đơn vị chuyên tư vấn hồ sơ môi trường <Liên hệ tại đây>

b.    Tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế của dự án
Bảng 2. Tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế của dự án

c. Tổng hợp khối lượng

Bảng 3. Tổng hợp khối lượng các hạng mục công trình

Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM cho nhà máy nước sạch - Tư vấn giấy phép môi trường    

CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ
2.1.    Vị trí địa lý

Nhà máy sản xuất nước sạch khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hoà nằm trên địa bàn các xã Ninh Phước, Ninh Phú - thị xã Ninh Hòa - tỉnh Khánh Hòa. Tuyến đường ống cấp nước lấy nước trực tiếp từ hồ chứa nước Tiên Du tại vị trí đập phụ số 1 (đã được xây dựng), có toạ độ địa lý theo VN2000 như sau:
2.2.    Hiện trạng khu vực dự án
Đặc điểm về địa hình: Khu vực dự án có địa hình đồi núi cao, khoảng 2,4 km đoạn đầu tuyến cao độ chênh lệch lớn khoảng 300m, phân bố với các khe suối cạn nhỏ. Đoạn 2,94km cuối tuyến là dạng địa hình dưới chân núi, cao độ thay đổi từ 3–40m.
-    Hiện trạng sông, suối: Tại khu vực dự án có suối Mỏ Cày. Phía Đông dự án là biển Đông.
-    Hiện trạng sử dụng đất: Hiện trạng sử dụng đất trên tuyến ống đi qua là rừng phòng hộ và trồng cây màu của người dân địa phương, cụ thể: khoảng 1,8km tuyến ống từ lòng hồ đến chân núi là đi qua rừng phòng hộ; khoảng 2,2km đi qua đất trồng cây hàng năm và khoảng 0,7km là đi qua đất trồng lúa. Không có các di tích lịch sử, không có hệ động vật hoang dã;
-    Hiện trạng dân cư: trong khu vực dự án không có dân cư sinh sống. Dân cư trong vùng lân cận khu vực với nghề nghiệp chính là làm nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đánh bắt hải sản, một số ít làm nghề dịch vụ.
CHƯƠNG 3: MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA DỰ ÁN

3.1.    Mục tiêu dự án:
Mục tiêu của “Nhà máy nước sạch khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hoà” nhằm xác định quy mô hệ thống dẫn nước thô từ hồ chứa nước Tiên Du về nhà máy nước sạch, quy mô nhà máy nước sạch, quy mô công trình cấp nước sạch, địa điểm cấp nước thuộc xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa để cấp nước cho khu kinh tế Nam Vân Phong thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
3.2.    Nhiệm vụ dự án:
Nhà máy nước sạch khù kinh tể Vân Phong tỉnh Khánh Hoà có nhiệm vụ cấp nước cho khu vực Nam Vân Phong (Tổ hợp lọc hóa dầu và các dự án khác) với công suất cấp nước giai đoạn 1 là: 10.000m3/ngđ, giai đoạn 2 là: 20.000m3/ngđ.
3.3.    Loại, cấp công trình:
Dự án nhà máy nước sạch khu kinh tế Vân Phong bao gồm các công trình sau:
i)    Công trình hồ chứa nước Tiên Du, dung tích hữu ích Vhi = 6,88.106m3, đã được ƯBND tỉnh Khánh Hòa đầu tư xây dựng. Công trình đã xây dựng hoàn thành và đã đưa vào sử dụng, cấp công trình đầu mối thuộc cấp III.
ii)    Nhà máy nước sạch khu kinh tế Vân Phong có công suất cấp nước 20.000m3/ngđ theo QCVN 03 - 2012 công trình thuộc cấp III; có bậc tin cậy bậc 3 là dự án đầu tư xây dựng mới.
Cấp chung của công trình là cấp III, công trình xây dựng mới thuộc phạm vi nghiên cứu của dự án này.
3.4.    Các chỉ tiêu thiết kế:
Bảng 5. Tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế của dự án

TT    Thông số chính    Ký hiệu    Đơn vị    Thông số
1    Lưu lượng cấp nước sạch    Qmax    m3/ngđ    20
2    Lưu lượng cấp nước tính theo giây    Qmax    m3/s    0,347
3    Tổng chiều dài toàn tuyến cấp nước    L    km    5,673
3.5.    Đặc điểm tự nhiên tuyến cấp nước
Tuyến ống dẫn nước của “Nhà máy nước sạch khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hoà” xuất phát từ Hồ chứa nước Tiên Du. Tuyến nghiên cứu xuất phát từ lòng hồ, có tổng chiều dài toàn tuyến 5,673 km (tính từ đầu kênh dẫn nước đến điểm chờ phân phối nước). Tuyến đi qua đập phụ số 1, sau đó đi dọc theo khe suối nhỏ nằm trong khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Ninh Phú. Địa hình trên tuyến khá dốc, đoạn tuyến qua rừng phòng hộ chênh lệch cao độ khoảng 300m, sau đó tuyến đi dưới chân núi, ven theo dự án tỉnh lộ 1B đến địa điểm chờ phân phối nước. Đoạn tuyến đi ven theo dự án tỉnh lộ 1B có địa hình thay đổi từ 3 - 43m. Trạm xử lý nước sạch bố trí trên đồi có cao độ tự nhiên khoảng 255m đến 265m.
Tuyến ống cấp nước nghiên cứu và trạm xử lý nước sạch đi qua địa phận xã Ninh Phước, xã Ninh Phú, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Đây là tuyến đã được Chủ đầu tư đề xuất và được Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong, các cơ quan ban ngành tỉnh Khánh Hòa thống nhất. Tuyến đã có tài liệu khảo sát về địa hình và địa chất.
CHƯƠNG 4: DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NHÀ MÁY NƯỚC SẠCH
4.1.    Dây chuyền công nghệ xử lý

4.1.1.    Giới thiệu dây chuyền công nghệ
Nước hồ Tiên Du đạt tiêu chuẩn nước loại A và cần phải xử lý chỉ số Pecmannat và Coliform để đạt tiêu chuẩn nước sạch dung cho sinh hoạt theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.
Để cấp nước sạch cho nhu cầu dùng nước của khu kinh tế Vân Phong và khu công nghiệp Ninh Thuỷ theo tiêu chuẩn Việt Nam thì nguồn nước của hồ chứa nước Tiên Du cần phải được xử lý. Căn cứ kết quả thí nghiệm nước; căn cứ vào quy mô công suất nhà máy xử lý nước là 20.000m3/ngđ (trong đó giai đoạn 1 xây dựng nhà máy có công suất 10.000m3/ngđ, giai đoạn 2 xây dựng nhà máy có công suất 20.000m3/ngđ), mặt bằng xây dựng và điều kiện tự nhiên của khu vực, trình độ quản lý vận hành và kinh nghiệm thực tế thì dây chuyền công nghệ xử lý nước xây dựng theo phương án sau:

Nội dung báo cáo ĐTM nhà máy sản xuất

Xem thêm: Mẫu báo cáo xin cấp giấy phép môi trường cho nhà máy xử lý nước thải

Nguyên lý làm việc:
Nước thô từ Hồ Tiên Du theo kênh dẫn và chảy qua cống lấy nước rồi chảy theo đường ống dẫn nước thô về nhà máy xử lý nước sạch (Bể trộn đứng). Hình thức dẫn nước là tự chảy do cao độ mặt bằng tại vị trí xử lý nước sạch thấp hơn cao độ của mực nước chết của hồ chứa nước Tiên Du. Tại nhà máy xử lý nước sạch, nước được trộn với dung dịch phèn và dung dịch vôi trong bể trộn đứng rồi đi qua bể phản ứng có tầng cặn lơ lửng. Tại đây quá trình keo tụ cặn xảy ra (những bông cặn nhỏ kết hợp với nhau thành bông cặn lớn), nước thô cùng với các bông cặn đi sang bể lắng ngang. Trong bể lắng ngang những bông cặn sẽ lắng xuống đáy bể, nước trong được thu ở máng cuối bể và tự chảy sang bể lọc. Tại bể lọc những hạt cặn nhỏ không lắng được ở bể lắng sẽ được giữ lại nhờ lớp vật liệu lọc, nước sau lọc được dẫn đến bể chứa nước sạch và khử trùng bằng Clo. Sau đó nước được dẫn từ bể chứa vào đường ống dẫn nước sạch và mạng lưới phân phối cung cấp đến các hộ dùng nước (khu kinh tế Vân Phong và khu công nghiệp Ninh Thuỷ) bằng hình thức tự chảy. Do khu vực bể chứa cao hơn khu vục của các hộ dùng nước nên việc cấp nước không cần phải sử dụng trạm bơm tăng áp.
4.1.2.    Những ưu điểm nổi bật của nhà máy nước sạch
Nhà máy nước sạch sử dụng nước của hồ Tiên Du có rất nhiều ưu điểm nổi bật so với các nhà máy nước đã được xây dựng có quy mô tương tự đó là:
-    Nguồn nước suối tự nhiên trong khu vực chảy trực tiếp xuống hồ chứa nước Tiên Du nên các hạt bùn cát có kích thước lớn có ở trong nước phần lớn đã được lắng đọng lại trong lòng hồ chứa nên hàm lượng chất lơ lửng trong nước khi chảy vào nhà máy xử lý nước là không lớn.
-    Do hồ chứa nằm trên cao, chênh lệch cao độ mực nước thấp nhất so với cao độ khu vực hộ dùng nước trên 300m nên việc cấp nước vào nhà máy xử lý và dẫn nước từ bể chứa để cấp nước cho hộ dùng nước hoàn toàn bằng tự chảy mà không cần phải xây dựng trạm bơm tăng áp. Do vậy chi phí đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch giảm đáng kể.
-    Do không có trạm bơm tăng áp cấp nước thô và cấp nước sạch nên chi phí sử dụng điện để vận hành nhà máy xử lý giảm đáng kể và làm tăng hiệu quả đầu tư của dự án.
-    Công tác quản lý vận hành đơn giản hơn so với nhà máy xử lý nước có quy mô tương đương.
Xem thêm tại đây: GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO SIÊU THỊ GỒM NHỮNG GÌ?

 

Minh Phương Corp là Đơn vị

- Tư vấn lập dự án xin chủ trương

- Tư vấn dự án đầu tư

- Tư vấn lập dự án kêu gọi đầu tư

- Lập và đánh giá sơ bộ ĐTM cho dự án

- Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

- Thi công Dự án Khoan ngầm

- Viết Hồ sơ Môi trường.

+ Giấy phép Môi trường.

+ Báo cáo Công tác bảo vệ Môi trường.

+ Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường ĐTM.

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ: 0903 649 782

Hoặc gửi về email: nguyenthanhmp156@gmail.com

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Hotline:  0903649782 - (028) 3514 6426

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng