BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐẶC THÙ LEDANA
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐẶC THÙ LEDANA

73 Lượt xem

Dự án “Đầu tư xây dựng và Kinh doanh Hạ tầng Khu công nghiệp đặc thù LeDaNa - Diện tích 424,54 ha” nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư.
Đánh giá tác động môi trường: cơ sở hạ tầng giao thông và đô thị hóa
Đánh giá tác động môi trường: cơ sở hạ tầng giao thông và đô thị hóa

116 Lượt xem

Để hỗ trợ phương pháp đánh giá tác động môi trường: cơ sở hạ tầng giao thông và đô thị hóa, tài liệu cung cấp một loạt các trang tính minh họa để chỉ rõ các yếu tố của phương pháp và công cụ:
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng một lần 2021
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng một lần 2021

96 Lượt xem

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng được sử dụng để đánh giá độ chính xác của các dự đoán của Báo cáo Nghiên cứu Toàn diện (REA) về các tác động có thể xảy ra.

Hiển thị 1 - 3 / 3 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng