Mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án trang trại chăn nuôi vịt giống 10.000 con

Kế hoạch Bảo vệ Môi trường đã được chuẩn bị để lập hồ sơ các hoạt động quản lý môi trường sẽ được thực hiện như một phần của các hoạt động lập dự án đầu tư xây dựng trang trại vịt.

Cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang đối mặt với hàng loạt vấn đề xấu liên quan đến ô nhiễm môi trường. Và con người là thủ phạm gây ra tình trạng này và cũng chính họ mỗi ngày đang phải đối mặt, thậm chí phải sống chung và hứng chịu những hậu quả nặng nề từ các nguồn ô nhiễm gây ra.

Hiểu được các nhu cầu ấy, cơ quan chức năng ngày càng đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và đặc biệt kiểm soát tình hình hoạt động từ các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp có hoạt động ảnh hưởng đến môi trường. Đặc biệt, lập kế hoạch bảo vệ môi trường chính là một trong những loại hồ sơ môi trường mà pháp luật quy định bắt buộc doanh nghiệp cơ sở phải thực hiện.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh ngày càng mở rộng quy mô sản xuất, tăng công suất, tăng nguồn nhân lực, nguyên vật liệu nhờ thế mà đem lại nguồn lợi kinh tế. Thế nhưng, hoạt động này lại chính là những nhân gây ra ô nhiễm, phát sinh nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Nhằm hướng đến mục đích thực hiện chính sách phát triển kinh tế – xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường, một số doanh nghiệp bắt buộc thực hiện lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

Cam kết bảo vệ môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường là loại hồ sơ hồ sơ mang tính pháp lý thay cho lời cam kết bảo vệ môi trường của chủ doanh nghiệp trước khi doanh nghiệp tiến hành sản xuất, kinh doanh.

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường là tiến hành thực hiện bản kế hoạch mà trong đó thể hiện được những nội dung, biện pháp quản lý cũng như xử lý môi trường mà doanh nghiệp đề xuất và cam kết thực hiện trong suốt quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh.

- Mục đích của việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường để báo cáo đối với môi trường, cơ quan quản lý.

- Thực hiện các chính sách của nhà nước về việc phát triển kinh tế – xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường.

- Đánh giá, dự báo trước các tác động của dự án đến môi trường, từ đó có các biện pháp nhằm hạn chế – xử lý các tác động xấu đến môi trường, thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

Hợp thức hóa quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Lợi ích đối với doanh nghiệp

Có cái nhìn tổng quan về các công tác, công trình phục vụ bảo vệ môi trường theo quy định mà dự án đầu tư xây dựng trang trại vịt giốn10.000 con cần thực hiện. Từ đó làm cơ sở thực hiện nhất quán và hợp lý, tránh gây lãng phí, mất thời gian và không đúng quy định.

 

kế hoạch bảo vệ môi trường cho trang trại chăn nuôi vịt

 

Chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường gồm tổng mức đầu tư và thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án. Trong đó, chi phí được chia thành 2 loại chính dưới đây:

- Đối với dự án không sử dụng vốn nhà nước, chi phí này do chủ đầu tư tự quyết định hoặc vận dụng theo quy định đối với dự án sử dụng vốn nhà nước.

- Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước, việc xác định và quản lý chi phí theo nguyên tắc nhất định.

Trường hợp chủ đầu tư không thể tự lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường thì thuê đơn vị tư vấn chuyên nghiệp. Năng lực của đơn vị tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường được quy định trong nghị định 40/2019/NĐ-CP. Và chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường do chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tự thỏa thuận và thống nhất.

Vì sao phải làm cam kết bảo vệ môi trường trong chăn nuôi

Với sự thay đổi khá nhiều về luật bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 đã có những quy định khá nghiêm ngặt cho những đối tượng vi phạm. Điều mà tôi muốn nói ở đây là việc chăn nuôi gia súc gia cầm sẽ gây ô nhiễm môi trường khá nghiêm trọng.

Theo như quy định của luật bảo vệ môi trường nếu bạn muốn kinh doanh phải có ít nhất 1 bộ hồ sơ môi trường đầy đủ trước và sau khi đi vào hoạt động, để các cơ quan chức năng nắm rõ các giải pháp khắc phục ô nhiễm trong quá trình hoạt động và đến khi kiểm tra cơ sở của bạn nếu không đúng những gì bạn cam kết thì sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Và cam kết bảo vệ môi trường trong chăn nuôi là 1 trong những hồ sơ cần phải có đầu tiên trước khi cơ sở đi vào hoạt động sau đó còn phải là các hồ sơ khác.

Các hồ sơ cần phải có của 1 cơ sở chăn nuôi

- Cam kết bảo vệ môi trường trong chăn nuôi là hồ sơ cần có đầu tiên trước khi đi vào hoạt động

- Kế hoạch bảo vệ môi trường (theo nghị định 40/2019/nđ-cp)

- Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

- Giấy phép khai thác nước ngầm và báo cáo tình hình khai thác nước ngầm (nếu bạn có sử dụng nước ngầm)

- Giấy phép xả thải

- Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Ngoài ra, với loại hình chăn nuôi này sẽ phát sinh ra nhiều chất thải bạn cần có hệ thống xử lý nước thải nhằm hạn chế mức độ ô nhiễm môi trường xung quanh nữa.

Theo nghị định 18/2015/NĐ-CP có quy định về tên gọi về hồ sơ này chuyển từ cam kết thành kế hoạch bảo vệ môi trường,cần chú ý:

- Luật quy định lập kế hoạch bảo vệ môi trường trong chăn nuôi

- Luật bảo vệ môi trường năm 2005.

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường, các bước lập kế hoạch bảo vệ môi trường:

+ Quy trình thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường trong chăn nuôi

+ Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô cơ sở chăn nuôi.

+ Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực cơ sở chăn nuôi.

+ Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế-xã hội liên quan đến hoạt động cơ sở chăn nuôi.

+ Xác định các nguồn gây ô nhiễm của cơ sở chăn nuôi như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động cơ sở chăn nuôi.

+ Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.

+ Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.

+ Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.

+ Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động cơ sở chăn nuôi.

+ Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.

+ Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.

+ Thẩm định và quyết định phê duyệt kế hoạch.

+ Cơ quan tiếp nhận kế hoạch bảo vệ môi trường trong chăn nuôi

+ Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của UBND cấp huyện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện

 

Mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án trang trại chăn nuôi vịt giống 10.000 con

 

Mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án đầu tư xây dựng trang trại vịt 10.000 con giống

1. GIỚI THIỆU

Kế hoạch Bảo vệ Môi trường đã được chuẩn bị để lập hồ sơ các hoạt động quản lý môi trường sẽ được thực hiện như một phần của các hoạt động lập dự án đầu tư xây dựng trang trại vịt. Các hoạt động khắc phục hậu quả được yêu cầu phải được thực hiện như đã nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Mục đích của bản báo cáo này là ngăn ngừa ô nhiễm hoặc thiệt hại môi trường trong và do hậu quả của hoạt động xây dựng mô hình trang trại vịt 10.000 con giống. Đó là chính sách phát triển Kế hoạch Bảo vệ Môi trường cùng với tất cả các luật và quy định của chính phủ, tỉnh và địa phương, cũng như các Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án trang trại chăn nuôi vịt giống này bao gồm việc loại bỏ hoặc hạn chế các hóa chất, các yếu tố vật lý hoặc sinh học hoặc các tác nhân có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe hoặc phúc lợi của con người; làm thay đổi bất lợi các cân bằng sinh thái có tầm quan trọng đối với đời sống con người, ảnh hưởng đến các loài khác có tầm quan trọng đối với con người; hoặc làm suy giảm các tiện ích của môi trường vì mục đích thẩm mỹ và giải trí. Ưu tiên bảo tồn tài nguyên đất, nước và cá / động vật hoang dã trong ranh giới dự án và ngoài giới hạn của công việc thường xuyên được thực hiện.

Nhóm Dự án trang trại chăn nuôi 10.000 con vịt giống sẽ thiết lập và duy trì việc bảo vệ môi trường đối với tất cả các hạng mục được nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Họ sẽ ghi lại và duy trì các báo cáo thực địa về bất kỳ vấn đề nào trong việc tuân thủ luật, quy định và pháp lệnh. Các hành động khắc phục ngay lập tức sẽ được thực hiện để khắc phục tình trạng ô nhiễm hoặc thiệt hại đối với môi trường do tai nạn, nguyên nhân tự nhiên hoặc do không tuân thủ các quy trình đã đề ra trong kế hoạch bảo vệ môi trường của chúng tôi.

 

dự án trang trại chăn nuôi vịt giống 10.000 con

 

2. TRÁCH NHIỆM

Người quản lý dự án (hoặc người được chỉ định) sẽ chịu trách nhiệm về việc thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường và sẽ bao gồm những việc sau:

1. Đảm bảo tuân thủ Kế hoạch bảo vệ môi trường;

2. Đào tạo nhân sự phù hợp với yêu cầu của kế hoạch này.

3. THEO DÕI MÔI TRƯỜNG

Tất cả các thành viên trong nhóm đã được đào tạo thông qua kinh nghiệm thực tế và nhận được hướng dẫn về các phương pháp phát hiện và tránh ô nhiễm, làm quen với các tiêu chuẩn ô nhiễm, lắp đặt và chăm sóc các phương tiện để đảm bảo kiểm soát ô nhiễm môi trường đầy đủ và liên tục và các phương pháp bảo vệ tài nguyên môi trường khỏi bị phá hủy. Mỗi cá nhân chịu trách nhiệm về lĩnh vực hoạt động của mình.

4. PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ

Nhóm Dự án trang trại chăn nuôi 10.000 con vịt giống sẽ duy trì hoạt động nạo vét và nạo vét bùn dưới sự giám sát, quản lý và kiểm soát để ngăn ngừa ô nhiễm xâm nhập vào lòng đất, hệ thống thoát nước hoặc các cơ quan địa phương của chính phủ.

Hoạt động nạo vét bùn và bùn nạo vét sẽ được tiến hành theo cách để giảm thiểu độ đục và phù hợp với tất cả các tiêu chuẩn chất lượng nước hiện hành. Liên lạc vô tuyến liên tục sẽ cho phép thông báo nhanh chóng nếu các hoạt động nạo vét và nạo vét bùn vượt quá tiêu chuẩn chất lượng nước.

Các hành động ngay lập tức sẽ được thực hiện để ngăn chặn và làm sạch bất kỳ sự cố tràn chất nhờn, nước bị ô nhiễm và các chất thải từ trang trại chăn nuôi vịt giống.

5. XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

Chất thải rắn (tức là rác thông thường) sẽ được thu gom hàng ngày, như một phần của công việc dọn dẹp nhà cửa, vào các thùng có lót nhựa. Chất thải rắn sẽ được vận chuyển và lưu ký theo tất cả các quy định của pháp luật về xử lý chất thải rắn.

6. XỬ LÝ CHẤT THẢI HÓA HỌC

Chất thải hóa học (tức là xăng dầu và chất lỏng đã qua sử dụng) sẽ được lưu trữ trong các thùng chứa chống ăn mòn và được xử lý theo quy định của chính phủ, tỉnh và địa phương.

7. VÙNG LÀM VIỆC

Nhân viên sẽ được hướng dẫn không làm việc bên ngoài các khu vực vận hành bùn nạo vét và nạo vét được chỉ định để không làm ảnh hưởng đến thảm thực vật và động vật hoang dã xung quanh.

Tất cả nhân viên sẽ được biết và hiểu nội dung của toàn bộ Kế hoạch Bảo vệ Môi trường này. Nhóm sẽ tiến hành các buổi đào tạo công nhân để tất cả nhân viên làm quen với tất cả các giai đoạn của Kế hoạch Bảo vệ Môi trường.

Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực môi trường cùng với đội ngũ nhân viên năng động có chuyên môn cao của công ty Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Minh Phương sẽ tư vấn cho quý khách hàng có những thông tin hữu ích nhất trước khi lập cam kết bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.

 

Xem thêm Kế hoạch bảo vệ môi trường trong chăn nuôi

 

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Hotline:  0903649782 - (028) 3514 6426

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng