Mô tả các yếu tố nguy hiểm (đối với con người, thiết bị, thi công, MT …) và biện pháp

Mô tả các yếu tố nguy hiểm (đối với con người, thiết bị, thi công, MT …) và biện pháp

I. Yêu cầu chung cho các hoạt động thi công lắp đặt tuyến ống ngầm/ General requiments of all activities for construction and installation

 1. Nhân sự / Personnel"                                                        

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Nhân viên khoan ngầm được huấn luyện an toàn bởi KĐN/NCSP trước khi thực hiện khoan ngầm

Workers shall pass safety training by KĐN/NCSP before working

- Nhân viên khoan ngầm phải có chứng chỉ ATVSLĐ, những người làm việc trong môi trường có nguy cơ cháy nổ cao phải có chứng chỉ/chứng nhận PCCC

Workers must have safety occupational certificate, people working in flamable, explosion environment must have fire fighting certificate

- Nhân viên khoan ngầm phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và sử dụng đúng cách

Workers must be equipped with full PPE and proper use.

- Những lao động có chuyên môn phải được đào tạo và có chứng chỉ phù hợp, còn hạn

Qualified skilled workers must be trained and have suitable & valid certificate following the Circular 13/2016/TT-BLĐTBXH

- Phổ biến công việc, các mối nguy và biện pháp kiểm soát các vị trí giao cắt đường ống cho Nhân viên khoan ngầm trước khi thi công khoan lắp đặt tuyến ống, phổ biến lại khi có sự thay đổi người

Toolbox talk must be provided for workers before working at crossing existing pipeline, re-toolbox talk when changing manpower

- Tuân thủ chỉ dẫn ứng cứu khẩn cấp trong quy trình phối hợp giám sát và cấp phép số: NCSP.KĐN.ĐNB.PVGAS.01

Follow the emergency guideline of Coordination PTW procedure No: NCSP.KĐN.ĐNB.PVGAS.01                                   

 1. Xe, máy móc, thiết bị / Vehices,machinery, equipment"                              

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Máy móc (khoan robot, máy khoan HDD, máy khoan kích ngầm,..), thiết bị phải có đầy đủ hồ sơ và còn hạn theo yêu cầu pháp luật

Machinery and equipment must have adequate and valid document as required by law.

- Kiểm tra tình trạng thực tế của máy móc (khoan robot, máy khoan HDD, máy khoan kích ngầm,..) tại vi trí tập kết trước khi huy động đến công trường

All vehices/machinery/equipment must be inspected before moving to construction site

-  Kiểm tra hàng ngày, kiểm tra hàng quý xe/máy móc/thiết bị đặc biệt là thiết bị nâng hạ theo biểu mẫu

Daily check, quaterly inspection of all vehices/machinery/equipment especially lifting equipment following checklist

- Bảo dưỡng đầy đủ xe/máy móc/thiết bị theo khuyến cáo của nhà sản xuất

Perform maintenance for all vehices/machinery/equipment following the manufacturer's guideline"                       

 

II. Chuẩn bị mặt bằng thi công khoan ngầm truyến ống, lắp đặt hàng rào bảo vệ trong HLTO

Set up construction site & removing obstructed signing boards, installation the safety fence inside the ROW  

 • Tháo dỡ/lắp đặt lại các cột biển báo, cột chống xe tải…nằm trong khu vực thi công khoan ngầm truyến ống và vận chuyển đến nơi quy định

Removing/Installing/ Transporting the obstructed siging boards, anti-truck poles… inside constructrion area"

Vật rơi, va chạm vật sắc nhọn gây thương tật. Hư hỏng, mất các biển báo trong quá trình tháo dỡ, bảo quản và lắp đặt lại

Dropped object, sharp edge may cause injury. Damage, lost properties during removing/installing/transporting

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Sử dụng kỹ năng khuân vác bằng tay

Use manual handling technique

- Mỗi người chỉ được khuân vác tối đa 25kg

Maximum weight 25kg/person

- Che chắn các góc cạnh sắc nhọn

Cover the sharp edge

- Cất giữ và bảo quản biển báo, cột chống xe tải đúng nơi quy định

Store and secure the obstructed siging boards, anti-truck poles in the right place

 • Vận chuyển vật tư lắp đặt hàng rào bằng xe có tổng tải trọng 5 tấn

Transporting materials to site for installation of the safety fence by under 5 tons vehicle

 1. Xe lún lầy làm hư hỏng cáp quang

Vehicles bogged downd and damage to the FOC (fiber optic cable)

     2. Xe va chạm với người/vật tư thiết bị gây gây thương tật nặng/chết người, hư hỏng thiết bị

Hit by vehicle may cause serious injury or death, damage to equipment

    3. Xe có tải trọng trên 5 tấn của người dân đi vào HLTO

Public vehicle over 5T entering ROW

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Chỉ cho phép những xe có tổng tải trọng dưới 5 tấn đi vào HLTO

Only vehicles under 5T are allowed for working in the ROW

- Bố trí thêm các biển báo cấm xe trên 5T đi vào HLTO

 All vehicles over 5T are prohibited to enter ROW without permission.

- Xe chỉ di chuyển dọc đường công vụ

Vehicles are allowed to move along the service road only

- Lái xe phải có đầy đủ chứng chỉ, bằng lái và tuân thủ tốc độ quy định dưới 25 km/h

The driver shall have suitable license and follow the speed limit under 25 km/h

 1. Khoan lỗ để dựng cột hàng rào sâu 0.5m bằng máy khoan chuyên dụng cầm tay (chạy xăng)

Install the fence's poles by Hand-held fence digger drilling machine (driven by gasoline engine)

 1. Khoan ngầm trúng cáp quang, cáp chống ăn mòn, ống nước sinh hoạt gây hư hỏng

Driling into FOC, ICCP cable, residential water supply/discharge pipeline may cause damage

 1. Tay cầm máy khoan robot va đập vào người gây thương tật

Drilling handle hit body may cause injury

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- VSP đã khảo sát và xác định vị trí tuyến ống, cáp quang hiện hữu

The existing pipeline, FOC are determined by VSP's survey result

- Sử dụng kết quả khảo sát của VSP để xác định vị trí đóng các cọc hàng rào bảo đảm cách tuyến ống hiện hữu 1.5m theo biện pháp thi công

Use VSP's survey result to determined fence’s poles position with 1.5m distance as the method statement

- Sử dụng máy dò để xác định lại đường ống hiện hữu và điểm đóng cột thép tại vị trí cong chuyển hướng (sử dụng máy dò kim loại của NCS1 để xác định đường ống NCS1 và điểm đóng cột thép phía đường ống của NCS1)

Using detector tool to confirm the existing pipelines centerline at straight lines and bend curves for installation of the poles of the fence (using NCS1' detector tool to confirm the NCS1 pipeline centerline)

- Đường ống hiện hữu đã được xác định bằng phương pháp đào kiểm chứng

Location of the existing pipeline was identified by manual digging

- Công việc được tiến hành sau khi các thủ tục giấy phép được phê duyệt bao gồm chứng chỉ đào

The work shall be carried out only after PTWs are approved including excavation certificate

- Hướng dẫn sử dụng máy khoan cọc hàng rào cầm tay cho công nhân (có danh sách nhân sự đã được hướng dẫn kèm theo trước khi cấp PTW)

Workers must be inducted before operating handheld fence digger drilling machine (List of trained workers must be provided prior to issue PTW)

- Điều chỉnh độ sâu mũi khoan không vượt quá 0.5m

Adjust drilling bit depth not exceeding 0.5m      

 1. Lắp dựng hàng rào dọc theo tuyến hành lang tuyến ống ngầm

Installation of the safety fence inside the ROW

- Côn trùng độc, rắn, kim tiêm nhiễm khuẩn, cây gai dại làm bị thương

Insects, snakes, infected needles, wild thorns cause injury

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Phác đồ sơ cứu và điều trị rắn cắn phải có sẵn tại hiện trường

First aid treament flowchart for insects and snake bite shall be available at site

- Kiểm tra, dọn dẹp vệ sinh khu vực công trường trước khi làm việc

Site safety inspection and tidy up construction area before working

- Túi sơ cấp cứu phải sẵn sàng tại công trường

First aid kit shall be available at site                                                                                                                                                                                                                                                 

III. Thi công đường tạm và đường tiếp cận/ Temporary road construction and access road                                                                                             

 1. San gạt, bù đất, rải đá trong thi công đường tạm

Levelling, top fill by soil, stone for temporary road construction

- Máy móc va đập vào người, thiết bị vào công trình hiện hữu gây thương tật nặng/chết người, hư hỏng thiết bị, công trình

Hit by vehicle may cause serious injury or death, damage to equipment, construction facilities

- Xe, thiết bị vượt quá tải trọng cho phép tối đa lún lầy làm hư hỏng cáp quang chuyển vị đường ống

The overweight vehicles bogged down and damage to the FOC (fiber optic cable) and may cause the pipeline movement

- Va chạm bom, mìn vật nổ gây vỡ đường ống, chết người

Drilling into UXO can cause existing pipeline damage or fatality

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Hàng rào cứng ngăn cách với tuyến ống hiện hữu phải được duy trì và các xe, máy móc, thiết bị chỉ được phép di chuyển tại những khu vực, vị trí chỉ định trong hành lang tuyến ống

Maintain the safety fence during construction and the vehicles are allowed to move along the designated path only.

- Giới hạn thấp nhất người làm việc xung quanh khu vực hoạt động của máy móc

Limit the number of workers around the vehicles' operating area to the minimum necessary only.

- Các máy thi công phải đầy đủ còi và đèn cảnh báo

The vehicles must be equipped with horns and warning lights and fully functional

- Cử người giám sát, cảnh giới, ra tín hiệu trong quá trình máy móc di chuyển

Provide full supervision, assign a signaller during the vehicle movement

- Tải trọng tối đa của xe chở đất đá, cẩu thùng không được vượt quá 26T (tối đa 8m3 đất đá) và 15T tương ứng theo tài liệu tính toán số NCS2-LLM-CW-2-00-02-CA-001

The total weight of the stones/soil transportation vehicles and the lorry crane shall not exceed 26T (max 8m3 stones/soils) and 15T respectively according to the document No. NCS2-LLM-CW-2-00-02-CA-001.

- Đất/ đá không được vượt quá kích thước lòng xe.

Stones/soils in dump truck shall not exceed the carriageway dimension.

- Bố trí thêm các biển báo quy định tải trọng xe được phép vào làm việc trong HLTO

Install the sign board for the weight limit for the vehicles entering the ROW.

- Thông báo cho chính quyền địa phương và người dân khu vực thi công

Notify local authority and resident about the construction activities

- Lắp đặt các biển cảnh báo tại khu vực làm việc

Warning signs to be installed at the working area.

- Đảm bảo đường tạm đủ chiều rộng như thiết kế (Lưu ý: phần mép đường phía hào đào phải cao hơn hoặc bằng phần còn lại)

Ensure temporary road width as designed (Note: the side of the ditch on the trench side must be higher or equal to the other side)

- Dò tìm bom, mìn vật nổ trước khi làm việc

UXO detection and clearance before working

Vật liệu nổ lẫn trong đất, đá dăm chở từ bên ngoài vào HLTO

UXO mixed in the soil, crushed stone

- Sử dụng nguồn đất/đá sạch, có kiểm chứng

Use of clean and verified soil/stones

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Tiến hành san gạt lớp đá theo chiều dày thiết kế của đường tạm 150mm, sau đó kiểm tra bằng mắt thường

Conduct leveling  the stones according to the design for temporary road of 150mm each layer and perform visual check.

- Dùng máy dò để phát hiện kim loại, vật liệu nổ, khi phát hiện vật thể lạ phải dừng việc để đào kiểm tra (đào bằng tay)

Use detector to find metal, UXO, if found, stop working and manual digging for inspection

 1. Đầm chặt bằng xe lu/lu tay

To compact by mechanical compactor/hand roller compactor

- Lăn vào chân, va chạm vào người gây thương tật

Compactor hit body may cause injury

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Hướng dẫn sử dụng máy lu tay cho công nhân

All workers must be inducted before operating the compactor

- Không đặt xe tại vị trí dốc, chèn bánh xe lu khi không sử dụng

Do not park the compactor on the ramp, the drump must be chocked when not using

 

IV. Ép cừ lasen chống sạt lở bằng máy ép tĩnh/ Pilling the larsen sheet piles by silent piler to prevent the landslide                                                                                                        

 1. Ép cừ lasen chống sạt lỡ

Pilling the larsen to prevent the landslide

- Ép trúng đường ống hiện hữu, công trình ngầm (Cáp quang, đường ống nước dân sinh, ...) gây vỡ đường ống, đứt cáp

Pilling activities can damage the existing pipeline, underground works (FOB, service water pipe, …)

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Sử dụng kết quả đào kiểm chứng để xác định vị trí đường ống hiện hữu

Use the result of manual digging to determine the existing pipeline route.

- Trường hợp biết trước có công trình ngầm bên dưới thì đào bằng thủ công để làm lộ công trình ngầm trước khi ép cọc thép

In case there is a known underground work, manual digging to reveal the underground work before working

- Duy trì hàng rào cứng để bảo vệ và ngăn cách tuyến ống hiện hữu với khu vực thi công

Maintain the safety fences to separate existing pipelines and construction area.

- Công việc được tiến hành sau khi các thủ tục giấy phép được phê duyệt bao gồm chứng chỉ đào đất

The work shall be carried out only after PTWs are approved including excavation certificate.

- Người phu trách công việc phải luôn tuân thủ biện pháp thi công và có mặt tại hiện trường trong suốt quá trình đào

Supervisors have to follow the construction method and present at site during excavation.

- Vạch sơn để xác định vị trí cọc ép

Painting line along the pilling positiion.

- Ép với tốc độ chậm khoảng 1.5m đầu tiên, trong trường hợp gặp vật cản làm tăng lực ép phải tạm dừng công việc để tìm nguyên nhân và giải pháp xử lý

Slowly pilling 1.5m first, in case of encountering obstacles stop working to investigate and providing safe solutions

 1. Đổ, gãy thiết bị cẩu cừ

The Crane fell down or broken.

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Trong quá trình vận hành, cẩu để cẩu cừ đóng cọc  phải đứng trong phạm vi mặt đường tạm hoàn thiện. Trường hợp phát hiện có nguy cơ lún lầy (do trời mưa hoặc ẩm ướt) cần bố trí tấm tôn lót tại vị trí máy đứng vận hành.

During operation, the Cranes must stand within the completed pavement of temporary road. In the case of unstable of temporary road identified (due to rain or wet conditions... for example), the steel plates for Crane standing during operation must be required.

- Căng dây, đặt biển cảnh báo để hạn chế người vào khu vực thi công

Arrange barricade and put warning signs to minimize people enter working area

- Người điều khiển không được rời khỏi thiết bị khi máy đang hoạt động.

The operator must not leave the equipment while the Pilling Machine is operating.

- Vận hành thiết bị theo đúng qui trình

Strictly follow operation procedure.

- Tại những vị trí có lắp đặt cống thoát nước tạm thời, vị trí băng cắt qua đường ống hiện hữu, máy đóng cọc chỉ được phép đi qua (không được đứng, vận hành).

At the location of the underground concrete pipe or at the crossing point with existing pipeline, the Pilling Machine is only allowed to pass through (do not stand, operate).       

 1. Đứt cáp, mani làm rơi tải gây thương tật nặng / chết người, hư hỏng máy móc

Load failled due to chainblock,cable, shackle broken may cause serious injury or death, damage equipment

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Những người không có nhiệm vụ tuyệt đối không được vào khu vực làm việc của thiết bị

No unauthorized persons allowed to enter working area

- Đảm bảo tải phải được cân bằng, đúng trọng tâm của vật.

Ensure the load is balanced and correct COG

- Dụng cụ, thiết bị nâng sử dụng dưới tải trọng thiết kế (max 80% tải trọng thiết kế)

Tools and lifting gears shall be used under designed load (max 80% load limit).

- Đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành nâng hạ, kế hoạch nâng.

Strictly follow lifting operation procedure, lifting plan.

 1. Máy khoan ngầm va đập vào người, thiết bị và công trình hiện hữu gây thương tật nặng/chết người, hư hỏng thiết bị, công trình thi công khoan ngầm truyến ống

Hit by vehicle may cause serious injury or death, damage equipment, construction facilities

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Cử người giám sát, cảnh giới, ra tín hiệu trong quá trình máy móc di chuyển

Provide full supervision, assign a signaller during the vehicle movement

- Thiết lập rào, đặt biển cảnh báo tại khu vực làm việc

Set up safety fence and warning board at working area.

- Các máy thi công phải đầy đủ còi và đèn cảnh báo

The vehicles must be equipped with horns and warning lights and fully functional 

 1. Xe, thiết bị vượt quá tải trọng cho phép tối đa lún lầy làm hư hỏng cáp quang chuyển vị đường ống

Overweight vehicles bogged downd and damage to the FOB and (fiber optic cable) may cause the pipeline movement

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Hàng rào cứng ngăn cách với tuyến ống hiện hữu phải được duy trì và các xe, máy móc, thiết bị chỉ được phép di chuyển tại những khu vực, vị trí chỉ định trong hành lang tuyến ống

Maintain the safety fence during construction and the vehicles are allowed to move along the designated path only.

-  Tải trọng tối đa của cẩu bánh xích, xe chở đất đá, xe chở ống và cẩu thùng không được vượt quá 80T, 26T (tối đa 8m3 đất đá), 34T và 15T tương ứng theo tài liệu tính toán số NCS2-LLM-CW-2-00-02-CA-001

The total weight of the crawler crane, stones/soil transportation vehicles, line pipe transportation vehicles and the lorry crane shall not exceed 80T, 26T (max 8m3 stones/soils), 34T and 15T respectively according to the document No. NCS2-LLM-CW-2-00-02-CA-001.

- Bố trí thêm các biển báo quy định tải trọng xe được phép vào làm việc trong HLTO

Install the sign board for the weight limit for the vehicles entering the ROW.

 1. Ép cừ lasen trúng bom, mìn vật nổ gây vỡ đường ống, chết người

Sheet pilling into UXO can cause existing pipeline damage or fatality

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Dò tìm bom, mìn vật nổ và có "Bản cam kết đảm bảo an toàn mặt bằng đã rà phá bom mìn, vật nổ" trước khi làm việc

UXO detection, clearance and UXO detection certification before working

- Thường xuyên kiểm tra khu vực đào nếu phát hiện vật thể lạ dừng ngay công việc để kiểm tra

Regularly check digging area if found any strange object stop work for checking

 

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Hotline:  0903649782 - (028) 3514 6426

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com

 


(*) Xem thêm

Bình luận
 • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng