Dự án Xây dựng khu trưng bày sản phẩm và nhà kho sản xuất kinh doanh

Dự án Xây dựng khu trưng bày sản phẩm và nhà kho sản xuất kinh doanh

MỤC LỤC

Dự án Xây dựng khu trưng bày sản phẩm và nhà kho sản xuất kinh doanh

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

I.3. Mô tả sơ bộ dự án

I.4. Thời hạn đầu tư:

I.5. Cơ sở pháp lý triển khai dự án

I.6. Tính pháp lý liên quan đến quản lý xây dựng

CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

II.1. Nền kinh tế Việt Nam

II.1.1. Tổng quan nền kinh tế Việt Nam 2020

II.1.2. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2020

II.1.3. Kết cấu dân số

II.2. Tổng quan về dân số và kinh tế xã hội thành phố Hà Nội .

II.2.1. Kinh tế

II.3. Phân tích thực trạng về nhu cầu nhà xưởng

II.4. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty:

CHƯƠNG III: MỤC TIÊU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

III.1. Khái quát chung và sự cần thiết phải đầu tư dự án

III.2. Mục tiêu đầu tư

III.3. Sự cần thiết phải đầu tư

III.4. Đánh giá chung về điều kiện xây dựng - những lợi thế và hạn chế:

CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

IV.1. Mô tả địa điểm xây dựng và lựa chọn địa điểm

IV.2. Phân tích địa điểm xây dựng dự án

IV.3. Điều kiện tự nhiên:

IV.4. Nhận xét địa điểm xây dựng dự án

IV.5. Nhận xét chung về hiện trạng

CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ VÀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT

V.1. Cơ cấu sử dụng đất

V.2. Giải pháp thiết kế kiến trúc công trình và cảnh quan.

V.2.1. Khu nhà xưởng đặt dây chuyền sản xuất và cho thuê

V.2.2. Nhà văn phòng điều hành sản xuất

V.2.3. Xây dựng đường, sân bãi

V.2.4. Hệ thống cấp thoát nước

V.2.5. Hệ thống cấp điện

V.2.6. Hệ thống phòng cháy chữa cháy

V.2.7. Dây chuyền công nghệ sản xuất camera

CHƯƠNG VI: PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

VI.1. Sơ đồ tổ chức công ty - Mô hình tổ chức

VI.2. Nhu cầu và phương án sử dụng lao động

VI.3. Phương thức tổ chức, quản lý và điều hành

CHƯƠNG VII: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH

VII.1. Chương trình chuẩn bị việc thực hiện dự án.

VII.2. Công tác đấu thầu.

VII.3. Các công trình phục vụ thi công xây lắp:

VII.4. Dự kiến tiến độ thực hiện dự án

VII.5. Dự kiến kế hoạch đấu thầu của dự án

VII.5.1. Dự kiến kế hoạch đấu thầu

VII.5.2. Phần công việc không đấu thầu

VII.5.3. Phần công việc chỉ định thầu:

VII.5.4. Phần công việc cho cạnh tranh:

VII.5.5. Phần đấu thầu:

VII.6. Giải pháp thi công xây dựng

VII.7. Hình thức quản lý dự án

CHƯƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCC

VIII.1. Đánh giá tác động môi trường

VIII.1.1. Giới thiệu chung

VIII.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường

VIII.1.6. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng

VIII.1.11. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường

VIII.1.12. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường

VIII.1.13. Kết luận

VIII.2. Các biện pháp phòng cháy chữa cháy

CHƯƠNG IX: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

IX.1. Cơ sở lập Tổng mức đầu tư

IX.2. Nội dung Tổng mức đầu tư

IX.2.1. Chi phí xây dựng và lắp đặt

IX.2.2. Chi phí thiết bị

IX.2.3. Chi phí quản lý dự án

IX.2.4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm

IX.2.5. Chi phí khác

IX.2.6. Dự phòng chi

IX.2.7. Lãi vay của dự án

IX.3. Tổng mức đầu tư: Xem phụ lục đính kèm

CHƯƠNG X: VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN

X.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án

X.1. Tiến độ sử dụng vốn

CHƯƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ - TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN

XI.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán

XI.2. Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội

CHƯƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

XII.1. Kết luận

XII.2. Kiến nghị

 1. I:
  GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN
  1. Giới thiệu chủ đầu tư

Điện thoại     :   0983332196                  ;    Fax:        

 • Đại diện        :   Bà Đỗ Thị Huyền ;    Chức vụ:  Giám Đốc
 • Ngành nghề chính: Kinh doanh dịch vụ thương mại, sản xuất đồ nội thất và cho thuê nhà xưởng, kho, bãi.…
  1. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương
 • Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM.
 • Điện thoại: (028) 22142126    ;  Fax: (08) 39118579
  1. Mô tả sơ bộ dự án
 • Tên dự án: Dự án Xây dựng khu trưng bày sản phẩm và nhà kho sản xuất kinh doanh Thành Trung.
 • Địa điểm: Tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội;
 • Quỹ đất của dự án 9.943 m2.
 • Mục tiêu đầu tư: Dự án Xây dựng khu trưng bày sản phẩm và nhà kho sản xuất kinh doanh Thành Trung được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn theo mô hình là một Khu nhà xưởng sản xuất gia công đồ nội thất và Khu nhà nhà trưng bày sản phẩm, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, các công trình xây dựng và cảnh quan sẽ được bố trí hài hoà tự nhiên phục vụ tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh với tiêu chuẩn cao cấp..
 • Tổng vốn đầu tư khoảng: 48.000.000.000 đồng, 

Bằng Chữ: Bốn mươi tám tỷ đồng.

 •  Trong đó vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Nội thất Thành Trung 18.000.000.000 đồng, còn lại là vốn vay thương mại là 20.000.000.000 đồng;
 • Tiến độ thực hiện dự án:
 • Thời gian xây dựng: từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022.
 • Thời gian vận hành sản xuất kinh doanh: từ tháng 01 năm 2022.
 • Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới nhà kho phuc vụ sản xuất và kinh doanh
 • Hình thức quản lý:
 • Công ty Cổ phần Nội thất Thành Trung trực tiếp quản lý dự án.
 • Quá trình hoạt động của dự án được sự tư vấn của các chuyên gia trong nước và nước ngoài.
 • Nguồn vốn đầu tư : (đầu tư bằng nguồn vốn tự có và nguồn vốn huy động từ các thành phần kinh tế khác kể cả nguồn vốn vay.)
  1. Thời hạn đầu tư:
 • Thời hạn đầu tư của dự án là đầu tư dài hạn.
 • I: MỤC TIÊU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ
  1.  Khái quát chung và sự cần thiết phải đầu tư Dự án Xây dựng khu trưng bày sản phẩm và nhà kho sản xuất kinh doanh
 • Khu nhà xưởng sàn xuất có tính khả thi bởi các yếu tố sau:

 • Thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp phụ trợ nói chung, tạo ra được một mô hình cụ thể phù hợp với các quy hoạch và chủ trương, chính sách chung, góp phần vào việc phát triển của thành phố Hà Nội đưa ra. Mặt khác, đời sống kinh tế - xã hội Việt Nam ngày càng phát triển. Đối với chủ đầu tư đây là một dự án lớn. Đặc biệt qua dự án vị thế, uy tín và thương hiệu của chủ đầu tư sẽ tăng cao, tạo dựng thương hiệu mạnh trong lĩnh vực kinh doanh Khu nhà xưởng sản xuất và cho thuê, tạo một phần thu nhập từ các khoản thuế từ dự án cho địa phương. Như vậy, có thể nói việc đầu tư xây dựng Khu nhà xưởng sản xuất là tất yếu và cần thiết, vừa thoả mãn được các mục tiêu và yêu cầu phát triển của địa phương vừa đem lại lợi nhuận cho chủ đầu tư.
  1.  Mục tiêu đầu tư
 • Huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng nhà máy, nhà xưởng đồng bộ, nâng cao giá trị sử dụng đất, tạo môi trường thu hút đầu tư cho thành phố để đáp ứng nhu cầu hiện tại của công ty và các doanh nhiệp trên địa bàn có nhu cầu thuê nhà xưởng, Công ty Cổ phần Nội thất Thành Trung đã đẩy mạnh đầu tư xây dựng Dự án Xây dựng khu trưng bày sản phẩm và nhà kho sản xuất kinh doanh Thành Trung nhằm đón nhu cầu thị trường sẽ tăng trưởng trở lại trong vài năm tới. Song song đó, dự án còn đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty và cơ hội việc làm cho nhiều người. Vì vậy có thể khẳng định việc thực hiện dự án không chỉ vì yếu tố kinh tế mà còn luôn hướng tới những mục tiêu có ý nghĩa xã hội thiết thực. Với mục tiêu xây dựng một khu dân cư đồng bộ, hoàn chỉnh, tạo môi trường ở phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của người dân.

  1.  Sự cần thiết phải đầu tư
 • Với vai trò trung tâm về nhiều mặt, thành phố Hà Nội đang trở thành tâm điểm cho cá nhà đầu tư trong và ngoài nước tronh lĩnh vực công nghệ và điện tử, đồng thời cũng kéo theo sự gia tăng số lượng các công ty vệ tinh từ các tỉnh và vùng lân cận. Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút hàng trăm dự án đầu tư, trong đó có các dự án đầu tư nước ngoài và dự án đầu tư trong nước đã kéo theo một loại các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu thuê nhà xưởng. Như các phân tích ở trên, với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của thành phố Hà Nội đã kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của thị trường Khu nhà xưởng sản xuất và cho thuê.

  Chủ đầu tư xét thấy đây là một thị trường hầu như không được các nhà đầu tư quan tâm triệt để và đang bị bỏ ngõ, đặc biệt là xây dựng các dịch vụ phụ trợ đi kèm thật sự là cần thiết, đồng thời, đây là một trong những nhân tố quyết định nhằm tạo điều kiện phát triển nhanh, hiện đại và đồng bộ trong những năm tới cho tỉnh nhà nói chung và cho khu vực. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng Khu nhà xưởng sản xuất và cho thuê một trong những định hướng đầu tư đúng đắn, đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

  1.  Đánh giá chung về điều kiện xây dựng - những lợi thế và hạn chế:
 • Những mặt thuận lợi - khó khăn: Dự án có các điều kiện thuận lợi và một số khó khăn cơ bản để xây dựng thành một Khu nhà xưởng sản xuất và cho thuê như sau:

  Thuận lợi: Phát triển khu vực phù hợp với Quy hoạch chung. Vị trí địa lý có nhiều thuận lợi để hình thành khu ở, gần các trục đường giao thông huyết mạch, phục vụ tốt cho nhân dân trong khu vực. Nhu cầu về nhà xưởng hiện nay rất lớn. Khuyến khích khai thác quỹ đất hiệu quả.

  Khó khăn: Vốn đầu tư xây dựng công trình là rất lớn => chủ đầu tư phải có một tiềm lực tài chính vững mạnh => khó khăn trong việc huy động nguồn vốn.

  Kết luận :

  Tuy việc đầu tư Dự án Khu nhà xưởng sản xuất và cho thuê của công ty có những thuận lợi và khó khăn nhất định nhưng việc đầu tư xây dựng là hết sức khả quan do nó phù hợp với quy hoạch định hướng phát triển của thành phố Hà Nội.

 • II:
  ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG
  1.  Mô tả địa điểm xây dựng và lựa chọn địa điểm
  2.  Phân tích địa điểm xây dựng dự án
 • Khái quát đặc điểm tự nhiên và hiện trạng:  Khu đất 9.943 m2 đất quy hoach dự án tại địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
 • Hiện trạng giao thông: có tuyến giao thông tiếp cận từ nhiều hướng khác nhau  và đã được kết nối hạ tầng với nhiều dự án liền kề đã triển khai xây dựng.
 • Loại đất hiện tại: (đất nông nghiệp).
 • Hiện trạng khu đất thực hiện dự án: là khu đất nông nghiệp đang bỏ hoang hóa từ nhiều năm hiện nay không canh tác. 
 • Vị trí dự án có tứ cận được xác định như bản vẽ đính kèm.

  - Phía Đông  giáp sông Hòa Bình.

  - Phía Nam giáp khu đường vào TT VC Miền Bắc.

  - Phía Bắc giáp Công ty thép Việt Đức.

  - Phía Tây giáp khu Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Nga .

  Địa hình địa mạo: Khu vực quy hoạch có địa hình bằng phẳng. Hướng dốc địa hình về phía Bắc. Muốn xây dựng Dự án Xây dựng khu trưng bày sản phẩm và nhà kho sản xuất kinh doanh Thành Trung thì cần tôn nền theo quy hoạch chiều cao hoạch định. 

         Địa chất công trình: chưa có khảo sát, đánh giá địa chất công trình khu quy hoạch. nhưng qua khảo sát các công trình xây dựng cạnh khu dự án cho thấy địa chất công trình nằm trong nền đất có độ nén cao. Tuy nhiên khi xây dựng cụ thể cần khảo sát kỹ để tránh rủi ro khi xây dựng.

  1.  Điều kiện tự nhiên:
 • Đặc điểm hiện trạng:
 • - Dự án Xây dựng khu trưng bày sản phẩm và nhà kho sản xuất kinh doanh Thành Trung là đất bằng phẳng.

  - Hiện trạng giao thông: Nằm trên tổng thể Khu nhà xưởng sàn xuất có tuyến giao thông tiếp cận từ nhiều hướng khác nhau và đã được kết nối hạ tầng.

  - Loại đất hiện tại: (đất nông nghiệp).

  - Hiện trạng khu đất thực hiện dự án: đất hoang hóa.

  1. Nhận xét địa điểm xây dựng Dự án Xây dựng khu trưng bày sản phẩm và nhà kho sản xuất kinh doanh
 • Địa điểm này đảm bảo các điều kiện cơ bản cho việc xây dựng dự án Dự án Xây dựng khu trưng bày sản phẩm và nhà kho sản xuất kinh doanh Thành Trung, ít tốn kém và không ảnh hưởng đến đời sống xã hội trong vùng, phù hợp với đặc điểm về quy hoạch và kế hoạch phát triển của địa phương. Điều kiện kinh tế xã hội bảo đảm phù hợp cho công việc đầu tư dự án. Tuy nhiên do mới bắt đầu hình thành nên hạ tầng cơ sở chưa thể hoàn chỉnh ngay khi bắt đầu thực hiện Dự án.
  1.  Nhận xét chung về hiện trạng Dự án Xây dựng khu trưng bày sản phẩm và nhà kho sản xuất kinh doanh
 • Các điều kiện tự nhiên, địa hình, khí hậu thuận lợi cho phát triển dự án nằm trong khu vực quy hoạch. Với tầm quan trọng to lớn về vị trí chức năng cùng với hiện trạng thực tế đất đai chưa được khai thác đúng mức, thì việc phát triển một Khu nhà xưởng sản xuất và cho thuê với các tiêu chuẩn phù hợp với nhu cầu trước mắt và lâu dài tại địa phương là tất yếu và cần thiết.  

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Hotline:  0903649782 - (028) 3514 6426

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com

 


(*) Xem thêm

Bình luận
 • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng