Mẫu giấy mời nghiệm thu công trình xây dựng đường ống cấp khí cho KCN Phú Mỹ II

Mẫu giấy mời nghiệm thu công trình xây dựng đường ống cấp khí cho KCN Phú Mỹ II

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI  KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

XÍ NGHIỆP PHÂN PHỐI

KHÍ THẤP ÁP VŨNG TÀU

                                                   

Số:        /XNVT-KD

V/v Thỏa thuận phương án tuyến ống dẫn khí tự nhiên băng qua tỉnh lộ 965 thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tiếp theo công văn số 307/XNVT-KD ngày 25/09/2018 và Biên bản kiểm tra hiện trường Thỏa thuận tuyến ống khí tự nhiên băng qua đường 965 giữa các sở, ngành địa phương và Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Vũng Tàu (XNVT) ngày 11/10/2018.

Thực hiện theo yêu cầu của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại công văn số 2339/SGTVT-QLKC ngày 16/10/2018 về việc thỏa thuận tuyến ống dẫn khí tự nhiên băng qua đường 965, XNVT kính gửi đến Quý cơ quan biện pháp thi công, giải pháp xử lý tuyến ống dẫn khí tự nhiên khi băng qua đường 965 và hành lang tuyến đường sắt nhằm đảm bảo an toàn tuyến ống khi thi công tuyến đường sắt (chi tiết như đính kèm).

XNVT cam kết khi thi công lắp đặt tuyến ống dẫn khí tự nhiên sẽ không làm ảnh hưởng đến kết cấu đường 965 và an toàn của tuyến đường sắt sau này. Trong trường hợp phải thực hiện biện pháp xử lý kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho tuyến ống khí tự nhiên khi giao cắt với tuyến đường sắt thì mọi chi phí liên quan sẽ do XNVT chịu trách nhiệm.

Trân trọng ./.

Đính kèm: Biện pháp thi công lắp đặt tuyến ống dẫn khí tự nhiên băng qua đường 965.

 Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT. KD-VH (02).

 

     GIÁM ĐỐC

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI  KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

XÍ NGHIỆP PHÂN PHỐI

KHÍ THẤP ÁP VŨNG TÀU

                                                   

Số:        /XNVT-KD

V/v Thỏa thuận phương án tuyến ống dẫn khí tự nhiên băng qua tỉnh lộ 965 thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2018

Kính gửi: Sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Lời đầu tiên, Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Vũng Tàu (XNVT) – Chi nhánh Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam xin kính gửi đến Quý Cơ quan lời chào trân trọng nhất.

Tiếp theo công văn số 163/KTA-ĐT ngày 29/3/2018 về “Sơ đồ tuyến ống dẫn khí tự nhiên cung cấp cho các Nhà máy trong KCN Cái Mép và KCN Phú Mỹ 1, 2, 3”. Hiện nay XNVT đang chuẩn bị triển khai dự án “Đường ống cấp khí cho Khu công nghiệp (KCN) Phú Mỹ II mở rộng và dự phòng cho Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ III” tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. XNVT đã tiến hành khảo sát thực địa và thiết lập phương án tuyến ống dẫn khí của dự án đoạn băng qua tỉnh lộ 965 cụ thể như sau:

+         Điểm bắt đầu: Tại hố van 6” hiện hữu trước cổng KCN Phú Mỹ 2 trên hành lang phía phải đường 965 (hướng từ Quốc lộ 51 vào Cảng Cái Mép)

+         Hướng tuyến: Xuyên qua đường 965 với độ sâu 4 mét sau đó đi dọc hành lang đường D3 (thuộc KCN Phú Mỹ II mở rộng).

(Chi tiết như bản vẽ chi tiết đính kèm)

Để có cơ sở triển khai đầu tư dự án, XNVT kính trình Quý Sở xem xét và chấp thuận về phương án hướng tuyến ống dẫn khí trên.

Trân trọng ./.

Đính kèm:

  • Bản vẽ phương án tuyến ống cấp khí băng qua tỉnh lộ 965;
  • Công văn 163/KTA-ĐT ngày 29/3/2018;
  • Văn bản số 3987/UBND-VP ngày 27/4/2018.

 Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám đốc Công ty (để b/c);
- Lưu VT. KD-VH (02).

 

     GIÁM ĐỐC

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI  KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

XÍ NGHIỆP PHÂN PHỐI

KHÍ THẤP ÁP VŨNG TÀU

                                                   

Số:        /XNVT-KD

V/v  nghiệm thu và bàn giao mặt bằng sau khi thi công tuyến ống 8 inch đi qua Đường tỉnh 965 thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giấy mời nghiệm thu công trình xây dựng

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Lời đầu tiên, Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Vũng Tàu (XNVT) xin chân thành cảm ơn Quý Sở đã hỗ trợ, giúp đỡ XNVT trong thời gian vừa qua.

Hiện nay, XNVT đã hoàn tất việc thi công và tái lập hoàn trả mặt bằng, mặt đường theo nội dung yêu cầu tại Giấy phép thi công số 1213/GP-SGTVT ngày 12/06/2019 cho công trình Đường ống cấp khí cho Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng và dự phòng cho Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ III. XNVT kính báo cáo Quý Sở được biết

Để có cơ sở quyết toán và bàn giao công trình đưa vào sử dụng, XNVT kính đề xuất Quý Sở cho phép tổ chức nghiệm thu và bàn giao mặt bằng với nội dung chi tiết như sau:

  • Thời gian: 10 giờ 00’ ngày 27/09/2019;
  • Địa điểm: Công trường thi công xây dựng tại đường Tỉnh 965.

Kính mong Quý Sở xem xét, chấp thuận

Trân trọng ./.

Đính kèm: Giấy phép thi công số 1213/GP-SGTVT ngày 12/06/2019

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT. KD-
VH (02).

 

     GIÁM ĐỐC

 

 

Xem thêm Mô tả các yếu tố nguy hiểm (đối với con người, thiết bị, thi công, MT …) và biện pháp

 

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Hotline:  0903649782 - (028) 3514 6426

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng