ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHO CHỦ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Mục tiêu đầu tư dự án là xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi lợn thịt quy mô công nghiệp, tận dụng lợi thế nguồn lực về đất, công nghệ chăn nuôi lơn thịt để bán tại thị trường tiềm năng tại thành phố HCM và các tỉnh phía Nam.

 

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHO CHỦ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

(Kèm theo công văn xin đề nghị thực hiện dự án đầu tư số: 01/CV-DAMP
ngày
     tháng 10  năm 2021)

Kính gửi:      - UBND tỉnh Bình Dương;

                                        - Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương.

 1. NHÀ ĐẦU TƯ:
 • Chủ hộ kinh doanh cá thểÔng Lễ
 • Quốc tịch: Việt Nam; CCCD số …………….., ngày cấp: …………..;  
 • Nơi cấp: ...............
 • Địa chỉ thường trú: ....................................
 • Chỗ ở hiện tại:  ..........................................

II. ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI NỘI DUNG SAU:

1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:

1.1. Tên dự án: Trang trại chăn nuôi lợn thịt (Quy mô: 14.000 con heo thịt).

1.2. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

2. Mục tiêu dự án:

TT

Mục tiêu hoạt động

Tên ngành

(Ghi tên ngành cấp 4 theo VSIC)

Mã ngành theo VSIC

(Mã ngành cấp 4)

Mã ngành CPC (*)

1

Hoạt động chăn nuôi

Chăn nuôi heo và sản xuất giống heo

0141

2

Bán buôn động vật sống, bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

4620

3

Bán buôn thịt gia súc và các sản phẩm từ thịt

Bán buôn thực phẩm

4632

4

Chế bến bảo quản thịt gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ thịt.

Chế biến bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt

1010

 • Mục tiêu đầu tư dự án là xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi lợn thịt quy mô công nghiệp, tận dụng lợi thế nguồn lực về đất, công nghệ chăn nuôi lơn thịt để bán tại thị trường tiềm năng tại thành phố HCM và các tỉnh phía Nam.
 • Phát triển chăn nuôi đàn heo  thịt 14.000 con/năm.

3. Quy mô đầu tư:

Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí:

- Đầu tư hệ thống trang trại chăn nuôi lợn bao gồm 4 dãy chuồng có diện tích 6.120 m2.

- Phát triển đàn heo tăng dần lên tới 14.000 con.

- Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng: 94.469 m2

- Quy mô kiến trúc xây dựng, sản phẩm, dịch vụ dự án cung cấp:

STT

HẠNG MỤC

SỐ LƯỢNG

KÍCH THƯỚC

DIỆN TÍCH

1

Bảng hiệu, cổng chính

01

2

Nhà bảo vệ

01

4,5 x 4,5 m

20,25 m2

3

Nhà sát trùng cổng

01

4,5 x 16 m

72 m2

4

Nhà để xe

01

7 x 15 m

105 m2

5

Nhà đặt máy ép phân

01

6 x 10 m

60 m2

6

Nhà bếp, nhà ăn

01

8,6 x 18,5 m

159,1 m2

7

Nhà công nhân

01

6,6 x 68 m

448,82 m2

8

Nhà điều hành

01

9,4 x 36 m

338,4 m2

9

Nhà kho

01

8,2 x 30,2 m

247,64 m2

10

Nhà đặt máy phát điện + Trạm biến áp

01

7,2 x 10,2 m

73,44 m2

11

Nhà xuất heo

03

7,2 x 16,2 m

349,92 m2

12

Nhà chứa phân

01

7 x 15 m

105 m2

13

Nhà chứa rác

01

5 x 4 m

20 m2

14

Tháp nước 4m3

01

3 x 4 m

12 m2

15

Tháp nước 20 m3

02

-

-

16

Hồ chứa nước 400 m3 lót bạt

02

10 x 10 x 4 m

800 m2

18

Hố hủy xác

01

6 x 6 x4 m

144 m3

19

Hố CT

01

10 x 5 x 5 m

250 m3

20

Hố hút phân

01

1,6 x 2,2 x 4 m

14,08 m3

21

Trụ chống sét

04

22

Nhà heo thịt

14

90 x 15 m

18.900 m2

23

Hố chứa nước mưa lót bạt

01

30 x 50 x5 m

7.500 m3

24

Lò đốt xác

01

3 x 3 m

9 m2

25

Bể biogas

01

80 x 50 x5 m

21.250 m3

26

Hồ xử lý nước thải

04

60 x 30 x 5 m

36.000 m3

27

Cột cờ

01

28

Silo cám

14

-

-

29

Hệ thống xử lý nước thải

01

-

-

 1. Đ xuất nhu cầu sử dụng đất:

4.1. Địa điểm khu đất:

a) Giới thiệu tổng thể về khu đất: vị trí dự án có diện tích 94.469 m2 tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Bản vẽ ranh giới khu đất theo bản vẽ do văn phòng đăng ký đất đai huyện Dầu Tiếng lập ngày ……/…/2021 (đính kèm).

b) Cơ sở pháp lý xác định quyền sử dụng khu đất: Khu đất thực hiện dự án đã thuộc quyền sở hữu của chủ đầu tư, toàn bộ quỹ đất được góp vốn vào công ty theo hình thức góp vốn vào dự án do Ông Lễ làm đại diện. (xem hồ sơ góp vốn vào dự án theo hình thức cho thuê đất đính kèm)

4.2. Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất:

Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất

STT

Loại đất

Diện tích (m2)

Ghi chú

A

Đất sản xuất nông nghiệp

1

 • Đất trồng cây lâu năm

94.469

2

 • Đất chuyên dùng khác

0

Tổng

94.469

4.3. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất:

Nhà đầu tư xin được thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi lợn thịt tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương với tổng diện tích là 94.469 m2. Trong đó phần xây dựng nhà kho, chuồng trại, nhà văn phòng, khu sân bãi và công trình phụ trợ.

Bảng cân bằng đất đai

STT

LOẠI ĐẤT

DIỆN TÍCH (m2)

 TỶ LỆ (%)

1

Đất xây dựng khu trang trại lợn thịt

 20,908.6

 22.13 %

2

Đất giao thông nội bộ

 4,365.6

 4.62 %

3

Đất hồ xử lý nước thải và hầm biogas

 19,908.1

 21.07%

4

Đất trồng cây xanh, cây ăn quả

 49,286.8

 52.17 %

TỔNG CỘNG

94,469.00

100%

4.4. Giải trình việc đáp ứng các điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật

- Điều kiện về thực hiện dự án: Dự án xây dựng trang trại nuôi lợn thịt được thực hiện trên quỹ đất sẵn có của chủ đầu tư theo hình thức góp vốn cho thuê quyền sử dụng đất vào dự án.

- Điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư, cụ thể là:

+ Nhà đầu tư có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư (do dự án có quy mô dưới 20 ha): Đính kèm giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng.

+ Nhà đầu tư có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án trang trại chăn nuôi lợn thịt từ ngân hàng và các cá nhân khác: được ngân hàng cam kết hỗ trợ vốn vay và các cá nhân khác tham gia góp vốn đầu tư, văn bản ngân hàng cam kết cho vay thực hiện dự án.

 

- Điều kiện về việc sử dụng đất: Do công ty mới thành lập, đây là dự án đầu tiên Công ty xin chủ trương đầu tư và triển khai thực hiện, Công ty không có vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

4.4. Dự kiến kế hoạch, tiến độ giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai: Phù hợp do đất thuộc sở hữu của chủ đầu tư và các thành viên góp vốn vào dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn thịt.

4.5. Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư: Đất thuộc sở hữu của chủ đầu tư không phải đền bù GPMB.

 1. Vốn đầu tư:

5.1. Tổng vốn đầu tư: 70,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng)

Trong đó:

a) Vốn cố định:   68,000,000,000 đồng (Bằng chữ:Sáu mươi tám tỷ đồng)

b) Vốn lưu động: 2,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng).

Trong đó bao gồm:

Chi phí xây dựng

 STT

 HẠNG MỤC

 ĐVT

 SỐ LƯỢNG

 ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

 THÀNH TIỀN (VNĐ)

 
 

 A

 CHI PHÍ XÂY DỰNG

 45,187,854,000

 

1

Cổng chính - Bảng hiệu

 cái

1

 87,000,000

 87,000,000

 

2

Nhà bảo vệ

 nhà

1

 103,300,000

 103,300,000

 

3

Nhà sát trùng người

 nhà

1

 216,700,000

 216,700,000

 

4

Nhà sát trùng xe

 nhà

1

 256,000,000

 256,000,000

 

5

Nhà để xe

 nhà

1

 87,900,000

 87,900,000

 

6

Nhà ăn

 nhà

1

 515,000,000

 515,000,000

 

7

Nhà công nhân

 nhà

1

 2,083,500,000

 2,083,500,000

 

8

Nhà điều hành

 nhà

1

 1,352,800,000

 1,352,800,000

 

9

Nhà kho

 nhà

1

 376,900,000

 376,900,000

 

10

Nhà máy phát điện

 nhà

1

 118,900,000

 118,900,000

 

11

Nhà xuất heo

 nhà

3

 139,300,000

 417,900,000

 

12

Nhà để phân

 nhà

1

 156,700,000

 156,700,000

 

13

Nhà chứa rác

 nhà

1

 49,200,000

 49,200,000

 

14

Tháp nước 4m3

 cái

1

 44,500,000

 44,500,000

 

15

Tháp nước 20m3

 cái

2

 399,500,000

 799,000,000

 

16

Hồ trữ nước lót bạt

 cái

2

 14,000,000

 28,000,000

 

17

Hố hủy xác

 cái

1

 116,400,000

 116,400,000

 

18

Hố CT

 cái

1

 156,500,000

 156,500,000

 

19

Hố hút phân

 cái

1

 26,000,000

 26,000,000

 

20

Hồ nước mặt

 cái

1

 481,600,000

 481,600,000

 

21

Lò đốt xác

 cái

1

 40,400,000

 40,400,000

 

22

Nhà heo thịt

 nhà

14

 1,860,000,000

 26,040,000,000

 

23

Ao xử lý nước thải

 lot

1

 2,100,000,000

 2,100,000,000

 

24

Hệ thống xử lý nước thải

 lot

1

 2,000,000,000

 2,000,000,000

 

25

Đế Silo

 cái

14

 10,800,000

 151,200,000

 

26

Đường lùa heo đầu trại

10md

33.52

 24,700,000

 827,944,000

 

27

Hàng rào Blọk

10md

183.8

 14,200,000

 2,609,960,000

 

28

Hàng rào cách ly

10md

82

 5,200,000

 426,400,000

 

29

Đường lùa heo 1m

10md

6

 21,900,000

 131,400,000

 

30

Đường bê tông 4m

10md

94.5

 13,400,000

 1,266,300,000

 

31

Đường bê tông 2m

10md

11.5

 6,900,000

 79,350,000

 

32

Điện hạ thế

lot

1

 545,100,000

 545,100,000

 

33

Đường cấp nước ngoài trại

lot

1

 300,000,000

 300,000,000

 

34

Đường nước thải + hố ga

lot

1

 1,096,000,000

 1,096,000,000

 

35

Nhà đặt máy ép phân

nhà

1

 100,000,000

 100,000,000

 

 

Xem thêm các mẫu dự án đầu tư >>

 

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Hotline:  0903649782 - (028) 3514 6426

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com

 


(*) Xem thêm

Bình luận
 • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng