Quy định cấp phép xả nước thải vào nguồn nước cho doanh nghiệp

Để xả nước thải ra môi trường cần phải xin phép xả thải vào nguồn nước và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Vậy điều kiện và thủ tục cấp phép xả nước thải vào nguồn nước như thế nào?

Xả nước thải

Nước thải sản xuất được chuyển tải qua hệ thống cống rãnh, không qua xử lý, đến các công trình xử lý thuộc sở hữu công. Nước thải được thu gom từ các phòng vệ sinh, bồn rửa, phòng thí nghiệm, phòng tối, studio nghệ thuật, cửa hàng và nhà bếp của phòng ăn. Thành phố quy định những gì có thể được thải ra, để đảm bảo chất xử lý thích hợp trước khi thải ra sông.

Các loại hệ thống thoát nước

Thành phố Hồ Chí Minh duy trì hai loại hệ thống thoát nước: cống thoát nước mưa và cống thoát nước vệ sinh.

Cống thoát nước mưa là cống thoát nước mở trên đường phố, bãi đậu xe, bến tàu, mái nhà và bất kỳ bề mặt nào khác nhận nước mưa. Thành phố xả nước thải, cũng như các chất ô nhiễm và rác thải được vớt vào môi trường tự nhiên mà không có bất kỳ hình thức xử lý nào. Bởi vì nước này không được xử lý, điều quan trọng là phải giữ cho các chất ô nhiễm ra ngoài.

 

Hệ thống cống rãnh vệ sinh thu gom nước thải được tạo ra bên trong các tòa nhà, chẳng hạn như nước thải từ bồn rửa, vòi hoa sen và nhà vệ sinh. Nước thải sau đó được vận chuyển qua hệ thống cống đến nhà máy xử lý nước thải của Thành phố, nơi nó được xử lý trước khi thải ra sông. Nhà máy xử lý của Thành phố sử dụng các phương pháp vật lý (sàng lọc và lắng), quy trình vi sinh và bước khử trùng để làm sạch nước mà nó nhận được. Biện pháp xử lý này chỉ có hiệu quả đối với ô nhiễm giống vườn; Nhà máy Thành phố rất hạn chế về loại ô nhiễm mà nó có thể loại bỏ thành công. Các vật liệu độc hại trong nước thải sẽ làm hỏng quần thể vi sinh vật hoạt động của nhà máy xử lý và sẽ đi qua nhà máy mà không được xử lý.

Nước thải đổ ra sông 400.000 lần vào năm 2020

Theo số liệu mới được Sở Tài Nguyên & Môi trường công bố, các công ty cấp nước đã xả nước thải thô vào các con sông ở Việt Nam hơn 400.000 lần vào năm 2020.

Nước thải chưa qua xử lý, bao gồm chất thải của con người, khăn ướt và bao cao su, đã được xả vào đường thủy trong hơn ba triệu giờ vào năm ngoái.

Đây là một khối lượng đáng kinh ngạc về lượng nước thải ô nhiễm chưa qua xử lý đổ vào các con sông của chúng ta và cho thấy rằng cách tiếp cận và cơ sở hạ tầng hiện tại của chúng ta, đặc biệt là quản lý nước mưa, cần một đại tu triệt để.

Cơ quan Môi trường cho phép các công ty cấp nước xả thải vào nguồn nước sông và suối sau các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như mưa lớn kéo dài.

Điều này bảo vệ tài sản khỏi lũ lụt và ngăn nước thải chảy ngược vào đường phố và nhà cửa.

Cơ quan này nói rằng nước tràn "không phải là dấu hiệu cho thấy hệ thống bị lỗi", và chúng là "một phần cần thiết của hệ thống thoát nước hiện tại."

Các nhà vận động đã tranh luận về việc đầu tư nhiều hơn vào năng lực của hệ thống thoát nước để đối phó với nhu cầu lớn trong các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, vốn có thể trở nên thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu.

Người ta tin rằng khăn ướt chiếm ít nhất 90% vật liệu gây tắc cống. Cơ quan này nói rằng việc giữ cho cống không có khăn ướt và đảm bảo rằng chất béo và dầu mỡ không bị đổ xuống bồn rửa có thể làm giảm nhu cầu thoát nước thải.

 

Dữ liệu mới đã được công bố trước những gì có thể là một sự gia tăng đột biến trong việc sử dụng sông cho du lịch trong nước vào mùa hè này. Những người bơi lội hở, chèo thuyền kayak, chèo thuyền và dắt chó đi dạo đã được yêu cầu tránh tiếp xúc với nước trong và sau khi nước thải tràn vào. Nước thải là một trong những nguồn gây ô nhiễm ở các con sông. Các nguồn khác bao gồm nguồn gốc từ đất nông nghiệp.

Quy định về xả nước thải vào nguồn nước cho doanh nghiệp

Để xả nước thải ra môi trường cần phải xin phép xả thải vào nguồn nước và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Vậy điều kiện và thủ tục cấp phép xả nước thải vào nguồn nước như thế nào?

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không có đủ điều kiện để xử lý trực tiếp nước thải. Vì vậy, các doanh nghiệp này buộc phải xả nước thải ra môi trường. Tuy nhiên, họ cần thực hiện thủ tục xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước là quá trình lập báo cáo phân tích, đánh giá ảnh hưởng của việc xả nước thải vào môi trường nước tiếp nhận (hay còn gọi là nguồn nước), từ đó đề xuất các giải pháp công nghệ và quản lý phù hợp nhằm đảm bảo các điều kiện của nước thải tuân thủ Luật pháp Việt Nam.

Ngoài ra, việc xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý tốt hơn chất lượng nước thải đầu ra của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, đồng thời bảo vệ môi trường, đặc biệt là nguồn nước.

Ai phải nộp đơn xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu xả thải vào nguồn nước với lưu lượng 10m3 / ngày đêm phải báo cáo tình hình xả nước thải vào nguồn nước.

Đối tượng không cần xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Có một số trường hợp không cần thiết phải xin phép xả nước thải vào nguồn nước.

Xả nước thải sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình;

Nước thải từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô không quá 5m3 / ngày đêm và không có hóa chất độc hại, chất phóng xạ;

Xả nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; có thỏa thuận hoặc hợp đồng xử lý, thoát nước thải với tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung;

Xả nước thải nuôi trồng thủy sản với lưu lượng không quá 10.000m3 / ngày đêm hoặc hoạt động nuôi trồng thủy sản trên biển, sông, suối, hồ.

Quy định cấp phép xả nước thải vào nguồn nước

Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Có thông báo, lấy ý kiến ​​của đại diện cộng đồng, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Có đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước phù hợp với quy mô tài nguyên nước đã được phê duyệt hoặc phù hợp với công suất nguồn nước, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước nếu chưa có quy hoạch tài nguyên nước theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thông tin, dữ liệu phải đầy đủ, rõ ràng, chính xác và trung thực.

Có trang thiết bị, nhân lực hoặc hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân có năng lực để vận hành hệ thống xử lý nước thải và giám sát hoạt động xả nước thải trong trường hợp đã có công trình xả nước thải.

 

Có phương án bố trí thiết bị, nhân lực để thực hiện vận hành hệ thống xử lý nước thải và giám sát hoạt động xả nước thải trong trường hợp không có công trình xả nước thải.

Đối với cơ sở xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 10.000 m3 / ngày đêm trở lên phải có phương án, phương tiện, thiết bị ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước và thực hiện theo quy định xả nước thải vào nguồn nước.

Xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước bao gồm:

Đơn xin giấy phép;

Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa xả nước thải; báo cáo tình hình xả nước thải kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp nước thải đang xả vào nguồn nước;

Kết quả phân tích chất lượng nước tiếp nhận tại nơi xả nước thải vào nguồn nước; kết quả phân tích chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý đối với trường hợp xả nước thải. Thời gian lấy mẫu trước thời điểm nộp hồ sơ không quá 3 tháng.

Bản đồ khu vực xả nước thải.

Trường hợp chưa có công trình xả nước thải vào nguồn nước thì nộp hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Quy định về thời gian cấp phép xả nước thải vào nguồn nước

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước; nếu cần thiết phải kiểm tra thực tế và thành lập hội đồng để thẩm định các báo cáo.

 

Xem thêm Vướng mắc trong xử lý nước thải đô thị

 

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Hotline:  0903649782 - (028) 3514 6426

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng