Dự án đầu tư nhà máy dệt may

Dự án đầu tư nhà máy dệt may, quy trinh xin chấp thuận đầu tư nhà máy dệt may và may gia công quần áo xuất khẩu, thủ thục xin cấp giấy phém môi trường của dự án nhà máy may.

Tên dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất hàng may mặc.

 1. điểm thực hiện dự án đầu tư: Cum CN Long Hưng, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang;

 1. quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.

  1. chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh số 1201538537 đăng ký lần đầu ngày 01/12/2016, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 24/11/2021 do Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp;

  1. phép xây dựng số 1139/GPXD do Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang cấp ngày 19/7/2017;

  1. định số 1781/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cấp về phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường cơ sở Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hàng may mặc, công suất may áo Jacket: 9.450.000 sản phẩm/năm của Công ty Cổ phần May mặc Hồng Anh;

  1. định số 60/GP-UBND ngày 23/02/2018 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cấp về Giấy phép xả thải vào nguồn nước;

 1. mô của dự án đầu tư: theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công dự án được phân loại thuộc dự án nhóm A. Phần giá trị cơ sở vật chất của xưởng may ước tính khoảng 1.331 tỉ đồng (trong đó 1.200 tỉ đồng đối với giai đoạn 1; 111 tỉ đồng đối với giai đoạn 2; 20 tỉ đồng đối với lắp đặt hòa lưới hệ thống điện năng lượng mặt trời) và phần vốn đầu tư chuyển đổi công năng tầng 3 của Nhà xưởng 2 để lắp đặt khu vực in ấn trên bán thành phẩm (in tem nhãn) có tổng vốn đầu tư 35 tỉ đồng: 1.366 tỉ đồng, chi tiết như sau:

9

Bảng 1. 1. Chi tiết tổng mức đầu tư dự án

Đvt: Triệu đồng

T

Nội dung

Giai đoạn

Giai đoạn

2 giai đoạn

T

1

2

trước thuế

A. Xưởng may

1.311.000

I

Chi phí quyền sử dụng đất , thuê đất 50

năm

25.000

-

25.000

II

Chi phí xây dựng, hoạt động bảo vệ môi

743.268

74.327

817.594

trường

III

Chi phí thiết bị

321.562

32.157

353.719

IV

Chi phí quản lý dự án

4.330

433

4.763

V

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

9.879

1.007

10.886

VI

Chi phí khác , trong đó:

63.508

191

63.699

Lãi vay

60.709

-

60.709

V

Chi phí dự phòng

32.455

3.246

35.701

B. Hệ thống điện năng lượng mặt trời

20.000

I

Chi phí lắp đặt hòa lưới hệ thống điện

năng lượng mặt trời

20.000

20.000

C. Xưởng in

35.000

I

Chi phí thuê nhà xưởng

5.000

II

Chi phí thiết bị

21.000

III

Chi phí quản lý dự án

4.000

IV

Chi phí khác , trong đó:

3.000

V

Chi phí dự phòng

2.000

TỔNG MỨC ĐẦU Tư

1.220.000

111.000

1.366.000

(Nguồn: Tổng Công ty CP May Việt Tiến, 2022)

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư

 1. hình dự án: Dự án thuộc loại hình sản xuất hàng may mặc.

 1. mô sử dụng đất:

Các hạng mục được bố trí trên mặt bằng diện tích khu vực toàn khu dự kiến được bàn giao khoảng 88.401m2 (trong đó diện tích đất chừa hành lang kênh: 1.348m2).

 1. diện tích sử dụng: 87.053 m2

 1. diện tích xây dựng: 29.204 m2

 1. diện tích sàn xây dựng: 97.624 m2

 1. độ xây dựng toàn khu: 33,55%

 1. số sử dụng đất: 1,12

 1. ng suất

+ May: 9.450.000 áo jacket/năm;

10

 1. 85.000 sản phẩm in/năm;

 1. năng lượng mặt trời: 900 kWh.

Bảng 1. 2. So sánh quy mô, công suất

TT

ĐTM

Hiện tại và dự kiến

Tổng sản phẩm

9.450.000 áo jacket/

5.084.463 áo jacket/năm

1

năm

85.000 sản phẩm in/năm

900 kWh

2

Số chuyền

160

33

3

Số lượng lao động

8.000 người

2.100 người

4

Máy móc

Xem Bảng 1.4

Xem Bảng 1.4

5

Nhu cầu dùng nước

Xem Bảng 1.10

Xem Bảng 1.9

6

Nhu cầu xả thải

412,25 m3/ngày

70 m3/ngày

7

Nhu cầu nhiên liệu

Xem Bảng 1.6

Xem Bảng 1.6

8

Nhu cầu hóa chất

Xem Bảng 1.7

Xem Bảng 1.7

(Nguồn: Công ty TNHH May Việt Long Hưng, 2022)

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư

Nhà máy sử dụng 4 quy trình sản xuất chính: quy trình công nghệ sản xuất hàng may mặc; quy trình công nghệ in logo, quy trình công nghệ in ấn trên bán thành phẩm (dự kiến) và quy trình sản xuất điện từ hệ thống điện năng lượng mặt trời.

Dự án đầu tư nhà máy dệt may, quy trinh xin chấp thuận đầu tư nhà máy dệt may và may gia công quần áo xuất khẩu, thủ thục xin cấp giấy phém môi trường của dự án nhà máy may.

Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất hàng may mặc

Nguyên phụ liệu được nhận từ khách hàng đặt may gia công. Sau khi nhận nguyên phụ liệu, tiến hành kiễm tra chất lượng, số lượng theo phiếu xuất kho của khách hàng. Sau đó bộ phận thiết kế tiến hành vẽ mẫu, làm rập và may thử 02 mẫu và kiễm tra mẫu trước khi trình khách hàng duyệt.

Sau khi nhận được phản hồi của khách hàng duyệt mẫu, tiến hành xả vải ra khỏi cây vải để vải co giãn tự nhiên trước khi trải vải lên bàn cắt, đặt rập lên trên và cắt bằng máy. Từng chi tiết sản phẩm được cắt riêng, sau khi cắt tiến hành đánh số theo thứ tự trước, in logo khi chuyển sang bộ phận may. Tại bộ phận may các chi tiết được may lại theo đúng yêu cầu của thiết kế thành phẩm. Bộ phận này tùy theo tay nghề mà phân chia nhịp nhàng để tạo sản phẩm chất lượng cao, đạt yêu cầu. Trong công đoạn may các sản phẩm hàng may mặc, tùy theo loại mặt hàng có tích hợp các chi tiết, bộ phận có sử dụng keo dựng vải nằm giữa lớp áo ở cổ áo, tay áo của áo sơ mi giúp cho cổ áo hoặc tay áo cứng cáp và đẹp hơn. Sản phẩm sau khi may cơ bản, chuyển sang bộ phận đóng nút, tại đây tùy theo thiết kế riêng của từng loại sản phẩm may mặc mà công đoạn đóng nút diễn ra.

Sau khi may, đóng nút hoàn chỉnh, các sản phẩm đạt yêu cầu được ủi (hơi sử dụng cho khâu ủi được cung cấp từ hệ thống lò hơi điện của nhà máy, hiện tại sử dụng máy ủi hơi nước), treo và cuối cùng là kiểm ra chất lượng cuối chuyền xem sản phẩm đã đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật so với sản phẩm may mẫu không. Những sản phẩm đạt yêu cầu được đóng gói vô bao trước khi sản phẩm qua máy dò kim loại để kiểm tra xem có kim gãy hoặc kim loại dính trong sản phẩm trong quá trình may không. Sản phẩm sau đó được đóng thùng và kiểm tra lần cuối xem mã hàng, số lượng hàng thực tế trong thùng có đúng với thông tin ghi trên thùng, đúng với đơn hàng của khách hàng không trước khi xuất hàng bàn giao sản phẩm.

Trong quá trình sản xuất các nguyên liệu, bán thành phẩm được di chuyển đến thành phẩm bằng xe đẩy thủ công.

 1. trình công nghệ in logo

Thuyết minh quy trình công nghệ in logo

Sau khi chuẩn bị các vật tư cần thiết, tiến hành cân mực in theo nhu cầu sử dụng. Pha mực in và dung môi với mực in theo 1 tỉ lệ nhất định. Mực in sau khi pha

được kiểm tra để đảm bảo không quá đặc cũng không quá loãng. Sau đó, đổ mực đã

pha vào cốc mực và lắp bản in vào cốc mực. Cố định bản in vào vị trí cần in va điều chỉnh vị trí cục pad sao cho tâm cục pad trùng với tâm hình khắc trên bản in để pad lấy trọn hình ảnh dễ dàng nhất. Điều chỉnh máy in với các chế độ in, thời gian in và tốc độ máy phù hợp. Sau khi in, tiến hành kiểm tra chất lượng các sản phẩm in.

Hình Sơ đồ quy trình công nghệ in logo

 1. trình công nghệ in ấn trên bán thành phẩm

Ngoài ra, nhà máy chuẩn bị lắp đặt một quy trình in ấn trên bán thành phẩm có công suất 85.000 sản phẩm/ năm.

Thuyết minh quy trình công nghệ in ấn trên bán thành phẩm

Bán thành phẩm được nhập về nhà máy và lưu kho, trong thời gian chờ pha trộn mực và khung in để in hàng.

Mực in được pha trộn giữa hồ in, keo in và mực màu tại khu vực pha trộn mực in để tạo được hỗn hợp mực in theo màu sắc cần in bằng máy pha mực tự động.

Quá trình chuẩn bị khung in gồm quá trình căng tấm lưới lụa (mesh - màn vải dệt) lên khung in bằng kim loại, sau đó, tạo chi tiết cần in bằng phương pháp cảm quang sử dụng máy in phim. Vì màn mesh trước đó đã được quét phủ dung dịch cảm quang nên chỉ những chỗ không bị cản bởi mực sẽ đóng rắn dưới tác dụng ánh sáng. Khi mang bản đi rửa, những chỗ không bị chiếu sáng sẽ bị rửa trôi tạo thành những khoảng trống, khi in mực in lọt qua những chỗ trống này và bắt vào sản phẩm cần in.

14

Công đoạn in: vải cần được in chi tiết (như logo) được trải trên bàn in phẳng. Sau khi định vị khuôn in lên bàn in, vật liệu cần in đặt dưới lưới in. Cho mực in thích hợp với một lượng cần thiết vào khuôn in, sau đó, công nhân in dùng miếng gạt hồ in để đẩy, phết mực màu trên khung in, khiến mực thấm qua lưới in, chuyển mực lên sản phẩm cần in.

Sau khi in, mực in chỉ mới cố định cơ học tạm thời trên vật liệu vải nên cần có quy trình xử lý để gắn màu cố định cho hình in tại xưởng, phương pháp sấy điện được

áp dụng. Có thể dùng máy sấy cầm tay để sấy các chi tiết đơn giản. Thông thường, sản phẩm sau in được sấy tại buồng sấy với nhiệt độ sấy khoảng 60OC.

Sản phẩm sau khi sấy được xuất hàng chuyển đến công ty may, tiếp tục may thành sản phẩm may mặc hoàn chỉnh, hoặc xuất cho thị trường.

Dự án đầu tư nhà máy dệt may, quy trinh xin chấp thuận đầu tư nhà máy dệt may và may gia công quần áo xuất khẩu, thủ thục xin cấp giấy phém môi trường của dự án nhà máy may.

Thuyết minh quy trình sản xuất điện từ hệ thống điện năng lượng mặt trời

Các tấm pin năng lượng mặt trời hấp thụ quang năng từ bức xạ mặt trời để sản sinh ra nguồn điện một chiều (DC). Nguồn điện một chiều được chuyển đổi thành nguồn điện xoáy chiều (AC) thông qua Bộ chuyển đổi (Inverter) để hòa vào hệ thống điện. Các thiết bị trong nhà ưu tiên sử dụng nguồn điện từ hệ thống điện năng lượng mặt trời tạo ra. Nếu công suất phát ra từ hệ thống điện năng lượng mặt trời không đủ cung cấp cho các thiết bị điện thì nguồn lưới điện sẽ bù vào, để đảm bảo thiết bị điện hoạt động ổn định. Nếu nguồn điện năng lượng mặt trời thừa công suất thì phần công suất dư được phát lên lưới điện quốc gia. Khi đó, công tơ điện hai chiều ghi nhận, phần thừa phát lên lưới điện được hướng theo chính sách khấu trừ và mua điện từ EVN.

Khi điện lưới bị mất, inverter nhanh chóng ngắt kết nối với lưới điện. Điều này đảm bảo chắc chắn trong trường hợp lưới mất điện, hệ thống pin năng lượng mặt trời không phát vào lưới điện gây nguy hiểm cho nhân viên sửa chữa.

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư

Nhà máy chuyên gia công sản xuất các mặt hàng may mặc như: áo Jacket, Coat,... Nhà máy đầu tư 160 chuyền may với tổng sản lượng 9.450.000 sản phẩm/năm.

 1. trạng hoạt động

Hiện tại, dự án đang hoạt động với công suất 9.450.000 áo jacket/năm (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại

16

Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 02/6/2017).

 1. hạng mục chưa xây dựng: các hạng mục giai đoạn 2

 1. hạng mục công trình giữ nguyên hiện trạng để tiếp tục sử dụng bao gồm các hạng mục giai đoạn 1: 4 tầng của Xưởng may 1; 3 tầng dưới của Xưởng may 2;

Nhà văn phòng -1; Nhà ăn công nhân -1; Lối đi bộ; Nhà bảo vệ 1 - Cổng; Nhà rác; tầng trệt của Bể nước PCCC tự nhiên 1000m3 & trạm bơm; Bãi xe

 1. hạng mục cải tạo:

 1. mái của Xưởng may 1, Xưởng may 2 và Nhà văn phòng 1: xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời.

 1. 3 của Xưởng may 2: chuyển đổi công năng sang khu vực in ấn trên bán thành phẩm

 1. 2 của Bể nước ngầm 100m3, trạm điện, máy phát: xây dựng khu vực in pad print (in logo)

- Các hạng mục xây mới: hệ thống XLNT in ấn trên bán thành phẩm 12m3/ngày

đêm

Quy mô chi tiết từng hạng mục của Dự án cải tạo và xây mới được trình bày trong bảng sau:


Đã thêm vào giỏ hàng