Quy trình thực hiện dự án đầu tư

Các dự án mẫu đã thực hiện

QUY TRÌNH CHI TIẾT CÁC BƯỚC THỰC HIỆN MỘT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

PHẤN I : CÁC THỦ TỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

STT

Nội Dung Công Việc

Cơ Quan Liên Hệ

Đơn vị Tư vấn

Cơ quan có thẩm quyền

Ghi chú

1

Chuẩn bị

 

 

 

 1.1

Xin thông tin quy hoạch

 

Phòng KT&HT huyện

 

 1.2

Thỏa thuận ranh giới đất

 

Phòng TNMT huyện

 

 1.3

Thỏa thuận của địa phương về nơi thực hiện Dự án

 

UBND Quận

 

2

Xin chủ trương đầu tư

 

Gửi Sở KHĐT, UBND tỉnh QĐ đồng ý chủ trương đầu tư

 

 2.1

Đơn xin lập Dự án đầu tư

 

 

 2.2

Bản sao ĐKKD hợp lệ

 

 

 2.3

Phương án đầu tư và kinh doanh

 

 

3

Lập quy hoạch chi tiết

 

 

 

 3.1

 

Lập nhiệm vụ QH

Tư vấn lập NVQH

 

Phê duyệt Nhiệm vụ QH

 

UBND huyện

 3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập đồ án QHCT

 

 

- Lập bản vẽ thuyết minh hồ sơ quy hoạch

Tư vấn lập QHCT

 

- Thỏa   thuận quy họach với địa phương

 

Phòng KT&HT huyện

 

- Lấy ý kiến dân

 

UBND thị trấn

- Ý kiến các cơ quan ban nghành

 

Hội đồng thẩm định

 

Thẩm định QHCT

 

Phòng KT&HT huyện/ SXD

 

Phê duyệt QHCT

 

UBND huyện

4

Lập, phê duyệt dự án đầu tư

 

 

 

4.1

Lập HS Thiết kế cơ sở

Tư vấn lập TKCS

 

 

 4.2

Lập dự án đầu tư

Tư vấn lấp DAĐT

 

 

 4.3

Thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật

 

Phòng KT&HT huyện, Sở GTCC

 

 4.4

Thỏa thuận PCCC

 

Sở CS PCCC

 

 4.5

Thỏa thuận cấp điện

 

Điện Lực huyện

 

 4.6

Chiều cao tĩnh không

 

Cục tác chiến

 

 4.7

Đánh giá tác động môi trường

Tư vấn lập BC

Sở TNMT phê duyệt

 

 4.8

Phê duyệt Dự án đầu tư và thẩm định TKCS

 

Sở Xây dựng

 

5

Thiết kế bản vẽ thi công

 

 

 

 5.1

Thiết kế bản vẽ thi công

Tư vấn lập HSTK

 

Căn cứ theo TKCS được thẩm định

5.2 

Lập dự tóan

Tư vấn Lập dự toán

 

 5.3

Thẩm định Thiết kế và dự toán

 

Sở Xây Dựng

 

 5.4

Thẩm tra thiết kế

Tư vấn thẩm tra

 

 

6

Triển khai thi công

 

 

 

 6.1

Thi công

Nhà thầu, TVQLDA, TVGS, TVTK

 

 

 6.2

 

 

 

 

Chứng chỉ phù hợp chất lượng

Tư vấn

 

 

7

Nghiệm thu bàn giao

 

 

 

8

Vận Hành Khai thác

 

 

 

PHẦN II: THỦ TỤC PHÁP LÝ VỀ ĐẤT

STT

Nội Dung Công Việc

Cơ Quan Liên Hệ

Đơn vị Tư vấn

Cơ quan có thẩm quyền

Ghi chú

A: ĐỐI VỚI ĐẤT CĐT TỰ BỒI THƯỜNG

1

Chuẩn bị bồi thường

 

 

 

 

Đo vẽ bản đồ HTVT, đo vẽ bản đồ tách thửa từng hộ dân

Tư vấn đo vẽ

 

 

 

Điều tra đất đai , xác định nguồn gốc pháp lý đất

Tư vấn điều tra đất

Ban ĐBTGPMB huyện

 

 

Lập phương án đền bù hỗ trợ thiệt hại và tái định cư

 

Hội đồng đền bù huyện, tỉnh thông qua

 

 

Thẩm định phê duyệt giá bồi thường

 

 

2

Công Tác bồi thường

 

 

 

 

Thương lượng bồi thường với các hộ dân

 

Phối hợp cùng ban BTGPMB

 

 

Xác nhận thỏa thuận bồi thường ở thị trấn

 

UBND thị trấn

 

 

Xác nhận bồi thường tổng hợp tại huyện

 

Ban BTGPMB huyện

 

3

Thủ tục xin giao đất

 

 

 

 

Đo vẽ bản đồ HTVT được phê duyệt

Tư vấn đo vẽ bản đồ

Sở TNMT phê duyệt

 

 

Hoàn thiện hồ sơ xin giao đất theo quy định

 

Sở TNMT

 

 

Nhận được quyết định giao đất

 

Sở TNMT trình, UBND tỉnh ra quyết định.

 

4

Thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước

 

 

 

 

- Xác định đất công

 

Sớ Tài chính , Sớ TNMT, Cục Thuế, UBND huyện

 

 

- Khấu trừ tiền SDĐ

 

 

5

Thủ tục xin cấp Giấy CNQSDĐ

 

Sở TNMT, UBND tỉnh

 

B: THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT CÔNG

1

Xin chủ trương

 

 

 

 

Nộp đơn xin nhận chuyển nhượng đất công để thực hiện dự án

 

UBND huyện & tỉnh, Sở TNMT, Tổ liên ngành

 

 

Thực hiện các thủ tục cho đến khi nhận được VB chấp thuận chủ trương

 

 

2

Thẩm định giá đất

 

 

 

 

Tiến hành đo vẽ bản đồ HTVT & trình Sở TNMT phê duyệt

Tư vấn đo vẽ bản đồ

Sở TNMT phê duyệt

 

 

Ký hợp đồng tư vấn thẩm định giá

Tư vấn ban hành chứng thư thẩm định giá

Sở Tài chính thẩm đỉnh

 

 

 

 

 

 

VB chấp thuận giá trị chuyển nhượng

 

UBND tỉnh ban hành

 

3

Thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước

 

Sở Tài Chính,Chi cục thuế, Kho bạc NN

 

 

 

 

 

4

Thủ tục xin cấp Giấy CNQSDĐ

 

Sở TNMT, UBND tỉnh

 

 


Đã thêm vào giỏ hàng