Mẫu báo cáo giấy phép môi trường đầu tư trang trại chăn nuôi gà sạch

DỊCH VỤ TƯ VẤN HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG TRANG TRẠI CHĂN NUÔI - MINH PHƯƠNG CORP, báo cáo cấp giấy phép môi trường trang trại gà quy mô 1.095.000 con/năm. Một năm trại gà nuôi 1.095.000 con gà thịt. Dự an nuôi gà thịt

 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT............................................................................................... 3

DANH MỤC BẢNG............................................................................................................... 4

DANH MỤC HÌNH................................................................................................................ 5

CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ........................................... 6

 1. Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH ............................................................................. 6
 2. Tên dự án đầu tư................................................................................................................... 6
 3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư.......................................................... 6

3.1. Công suất của dự án......................................................................................................... 6

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư............................................................................. 6

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư.............................................................................................. 9

3.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư.............................................................................................................. 9

    4. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu của dự án................................................................... 9

    5. Hóa chất........................................................................................................................... 10

6. Nhu cầu sử dụng nước của dự án................................................................................. 10

7. Nguồn cung cấp điện..................................................................................................... 12

8. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư (nếu có)............................................... 12

8.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án......................................................................................... 12

8.2. Các hạng mục công trình............................................................................................... 13

CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG...................................................................................... 14

 1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vừng môi trường (nếu có):.......................................................................................... 14
 2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có):... 14

CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ.......................................................................... 15

 1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải:......................... 15

1.1. Mạng lưới thu gom, thoát nước mưa............................................................................ 15

1.2. Mạng lưới thu gom, thoát nước thải............................................................................ 15

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:....................................................................... 19

3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường:................................................... 22

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại:.............................................. 23

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (nếu có):..................................... 24

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành:.............................................................................................. 25

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có):............................................. 31

8. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi (nếu có):........................................................................ 31

9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có):............................................................................... 31

9.1. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có):.................................................................................................... 31

Thuyết minh dự an chăn nuôi gàĐầu tư trang trại gà

CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG............. 33

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải (nếu có):............................................... 33

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải (nếu có):................................................... 34

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có):.................................. 35

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại (nếu có):........................................................................................................................................... 35

4.5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất (nếu có):............................................................................................. 35

CHƯƠNG V. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN........ 36

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án......................... 36

1.1. Thời gian dự kiện thực hiện vận hành thử nghiệm..................................................... 36

2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý các công trình, thiết bị xử lý       36

3. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ.................................................................. 38

4. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm...................................................... 39

CHƯƠNG VI. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ............................................. 41

PHỤ LỤC 1: HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN.............................................................. 42

PHỤ LỤC 2: BẢN VẼ CỦA DỰ ÁN............................................................................... 43

CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên chủ dự án đầu tư:

2. Tên dự án đầu tư: Đầu tư trang trại chăn nuôi gà sạch quy mô 1.095.000 con/năm.

- Địa điểm thực hiện dự án:

- Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường “Đầu tư trang trại chăn nuôi gà sạch quy mô 1.095.000 con/năm” tại tỉnh Bình Phước do Công ty TNHH làm chủ đầu tư.

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Dự án nhóm B (tổng vốn đầu tư 77.623.164.000 VNĐ, quy mô 1.095.000 con gà thịt/năm, tổng diện tích dự án khoảng 87.500m2).

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư

3.1.  Công suất của dự án

Một năm trại gà nuôi 1.095.000 con gà thịt. Dự an nuôi gà thịt

ĐTM trang trại chăn nuôi gàXây dựng trang trại nuôi gà

 1. 3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư

4. Quy trình chăn nuôi

Quy trình nuôi gà

Hình 1. 1: Sơ đồ quy trình nuôi gà

  Mô tả quy trình công nghệ:


- Rải trấu: Rải trấu lên toàn bộ nền chuồng dày khoảng 10cm và được phun thuốc sát trùng, sau đó thả gà vào. Cứ sau 2-3 ngày tiến hành cào trên bề mặt đệm lót một lần để giúp cho đệm lót được tơi xốp, phân được phân hủy nhanh hơn. Thời gian dài hay ngắn tùy thuộc vào mặt đệm lót bị nén chặt hay không và lượng phân gà nhiều hay ít. Trong quá trình cào trên bề mặt đệm lót không được cào sâu xuống sát nền chuồng.

- Gà giống 1 ngày tuổi (có khối lượng 0,2-0,3kg): được nhập từ Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam – Chi Nhánh chăn nuôi tại Bình Phước đảm bảo chất lượng và số lượng. Gà sau khi được nhập về trang trại sẽ được nuôi trong điều kiện khép kín, đảm bảo nhiệt độ, nguồn nước và thức ăn. Trại gà được xây dựng 12 nhà chuồng, toàn bộ gà giống được nhập trong 3 ngày gà được lấp đầy từng chuồng.

- Gà được chăm sóc nuôi dưỡng với các thiết bị tự động và bán tự động, đảm bảo thức ăn và nước uống cung cấp cho gà không bị rơi vãi gây mùi hôi và hao phí nguyên liệu đầu vào. Trong quá trình nuôi nếu phát hiện các con gà bị nghi mắc bệnh sẽ báo cho thú y đến kiểm tra. Nếu bị bệnh sẽ tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định.

- Gà nuôi sau 50 ngày (gà đạt khối lượng khoảng 2,2 - 2,5 kg): sẽ được xuất chuồng toàn bộ trong 3 ngày. Gà xuất chuồng sẽ được đưa xe tải vận chuyển đến xuất bán. Chuồng nuôi sẽ được vệ sinh lau chùi sạch trần, vách, còn nền sẽ được phun rửa, xử lý chất thải. Thời gian để trống chuồng, làm vệ sinh chuồng trại sau mỗi lứa nuôi là 13 ngày.

- Gà sau khi được xuất bán, sẽ tiến hành thu gom phân sau đó vệ sinh chuồng, cụ thể như sau: quét bụi mạng nhện toàn bộ trần nhà, tường, lưới che, dây treo máng ăn và máng uống của gà. Nạo phân nền chuồng và quét sạch nền chuồng. Phân gà và trấu rải sàn được thu gom và vận chuyển đi ngay sau khi xuất chuồng. Sau khi quét dọn chuồng sạch sẽ, tiến hành dùng vòi nước cao áp để rửa chuồng. Rửa chuồng theo nguyên tắc từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Chuồng nuôi sau khi vệ sinh sạch sẽ được phun sát trùng, sau khi phun sát trùng xong, đóng kín cửa chuồng nuôi ít nhất là 42 giờ.

- Trước khi nhập gà mới, chuồng được khử trùng và sẽ được đóng kín trong vòng 24 giờ.

- Phân gà sẽ được xử lý bằng enzim và trấu ngay tại chuồng để hạn chế tối đa mùi hôi và ảnh hưởng của các loại vi khuẩn gây bệnh. Gà nuôi đến khi đạt tiêu chuẩn sẽ được kiểm tra trước khi xuất bán. Sau mỗi đợt nuôi, phân gà cùng với trấu sẽ được đơn vị thu gom và chuyển giao ngay trong ngày xuất chuồng cho nhà máy sản xuất phân bón, không lưu chứa tại trại.

- Nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh chuồng trại, nước sát trùng người và xe sẽ được dẫn hệ thống xử lý nước thải để xử lý đạt QCVN 62-MT:2016/BTNMT cột B và QCVN 01-15:2010/BNNPTNT, QCVN 01-195:2022/BNNPTNT (có hiệu lực từ sau ngày 01/07/2023), được tái sử dụng tưới cây trong khu vực trang trại. Dự an nuôi gà thả vườn

  1. Kỹ thuật chăn nuôi gà chuồng lạnh

Do nhiệt độ ngày đêm chênh lệch quá cao, đàn gà nuôi sẽ chậm phát triển, gà thịt sẽ chậm lớn,…. có khi làm cho đàn gà nuôi công nghiệp giảm sức đề kháng, dẫn đến dịch bệnh cho cả đàn. Gà nuôi theo kiểu chuồng lạnh sẽ giảm thiểu những rủi ro này, cách ly với nguồn dịch, chim, chuột từ bên ngoài. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh cúm gia cầm hiện nay vẫn chưa bị dập tắt, mô hình nuôi gà theo kiểu chuồng lạnh sẽ hạn chế mức thấp nhất sự lây lan và thiệt hại không đáng cho người chăn nuôi.

Diện tích mỗi chuồng rộng 14,48 x 124m. Lưu ý khi thiết kế khoảng trống từ quạt hút đến nơi gà ở phải rộng 10m, khoảng trống từ giàn lạnh đến khu nhà ở rộng 3 x10m. Xung quanh chuồng gà chừa hành lang rộng 2m để đi lại chăm sóc đàn gà.

Chuồng xây xong, mỗi chuồng đổ một lớp trấu dày 5cm trên sàn, pha thuốc để phun sát trùng bên trong và cách xa bên ngoài chuồng 5m, với chuồng cũ cần làm sạch lớp chất độn có phân trên sàn và quét mạng nhện, xong đổ lớp trấu mới rồi phun thuốc sát trùng.

  1. Kỹ thuật chăm sóc nuôi dƣỡng gà thịt từ lúc nhập đến lúc xuất bán
 • Thức ăn và cách cho ăn

+ Thức ăn: Đảm bảo đủ nhu cầu dinh dưỡng

+ Cách cho ăn: cho ăn bằng máng, thường xuyên bổ sung thức ăn vào máng để gà ăn tự do cả ngày.

 • Quản lý đàn gà

+ Quan sát, theo dõi hàng ngày khi cho ăn.

+ Hàng ngày quan sát đàn gà và có biện pháp xử lý kịp thời nếu thấy gà ăn uống kém hoặc có hiện tượng khác thường.

+ Cần có sổ sách và ghi chép đầy đủ số liệu và các chi phí đầu vào ( giá giống, lượng thức ăn tiêu thụ, thuốc thú y…) hàng ngày.

 • Vệ sinh phòng bệnh

+ Để đảm bảo đàn gà khỏe mạnh, chuồng nuôi phải thường xuyên được vệ sinh sát trùng.

+ Phòng bệnh cho đàn gà theo lịch.

 • Thời gian nuôi

+ Thời gian nuôi và xuất chuồng: 50 ngày

+ Sau khi gà xuất chuồng cần làm vệ sinh chuồng trại trước khi nuôi đợt mới, thời gian vệ sinh và chuẩn bị cho lứa mới là 13 ngày.

 • Chọn giống: Chọn những con khỏe mạnh, lanh lẹ, lông mượt khô và bóng, không khuyết tật như: hở rốn, bụng xanh đen, bụng mềm căng đầy nước, da bụng mỏng, mù mắt vẹo mỏ, chân cong.
 • Yêu cầu sản phẩm đầu ra: Gà thịt phải đạt từ 2,2 đến 2,8 kg/con. Gà khỏe mạnh không mắc các loại bệnh dịch, đạt yêu cầu kiểm định của cơ quan chức năng.

5. Sản phẩm của dự án đầu tư

 Dự án chăn nuôi gà đẻ trứng Một năm trại nuôi 1.095.000 con gà/năm. 

Xem thêm: Dịch vụ tư vấn giấy phép môi trường cho trang trại chăn nuôi  

 

 

 

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Hotline:  0903649782 - (028) 3514 6426

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com

 


(*) Xem thêm

Bình luận
 • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng