Biện pháp thi công khoan định hướng ngang hdd cho tuyến ống dẫn khí lô B - Ô Môn

Khối lượng công việc khoan ngang kéo ống ngầm HDD cho dự án Tuyến ống dẫn Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn.

1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

1.1.1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH

Tên công trình: Khoan ngầm định hướng ngang (HDD) cho tuyến ống dẫn khí lô B -Ô Môn.

Dự án: Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn.

Loại dự án, cấp công trình: Dự án thuộc nhóm B, Công trình Tuyến ống dẫn khí.

Vị trí khoan ngang HDD: Bao gồm 6 đoạn:

Bảng 1: Vị trí khoan ngang HDD

Vị trí

Từ KM

ĐẾN KM

CHIỀU DÀI ( M)

Xeo ro Canal & Highway No. 63

KP15+949

KP16+279

330.00

Cai Lon River

KP30+359

KP31+299

940.00

Cai Be River

KP35+749

KP36+260

549.00

Highway No. 61

KP39+515

KP39+780

217.00

Thot Not Canal

KP58+043

KP58+415

325.00

Nation Road No. 91

KP97+230

KP97+430

182.00

1.1.2. Phạm vi công việc

Khối lượng công việc khoan ngang kéo ống ngầm HDD cho dự án Tuyến ống dẫn Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn.

1.1.3. Trách nhiệm

Trách nhiệm của nhà thầu thi công khoan ngang HDD.

 •  Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô công trình, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận đối với việc quản lý chất lượng công trình xây dựng.

 •  Phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng giữa các bên trong trường hợp áp dụng hình thức tổng thầu thi công xây dựng công trình; tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng công trình; tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình; tổng thầu lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình và các hình thức tổng thầu khác (nếu có).

 •  Bố trí nhân lực, cung cấp vật tư, thiết bị thi công theo yêu cầu của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

 •  Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình.

 •  Lập và phê duyệt biện pháp thi công trong đó quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình tiến độ thi công, trừ trường hợp trong hợp đồng có quy định khác.

 •  Thực hiện các công tác kiểm tra, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo quy định của tiêu chuẩn, yêu cầu của thiết kế và yêu cầu của hợp đồng xây dựng.

 •  Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng khoan ngầm, thiết kế, đảm bảo chất lượng công trình và an toàn trong thi công. Bên A có trách nhiệm hàn, bọc hoàn thiện ống khí, ống lồng cáp quang, cẩu ống lên vị trí con lăn cua Bên B bố trí để sẵn sàng cho công tác kéo ống.

 •  Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư nếu phát hiện bất kỳ sai khác nào giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng và điều kiện hiện trường. Sửa chữa sai sót, khiếm khuyết chất lượng đối với những công việc do mình thực hiện; chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư khắc phục hậu quả sự cố trong quá trình thi công.

 •  Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư

 •  Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác.

1.1.4. Mục đích tài liệu

Thuyết minh về biện pháp thi công khoan ngang cho dự án nhằm trình bày về các cơ sở lập biện pháp thi công, đặc điểm chung của gói thầu thi công, các biện pháp tổ chức thi công chung, tổ chức thi công ngoài hiện trường, bố trí tổng mặt bằng thi công, các biện pháp kiểm soát chất lượng, các quy phạm kỹ thuật áp dụng, trình tự thi công. Giúp nhà thầu hiểu rõ bản chất tính quan trọng của quá trình thi công.

1.1.5. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ

Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 của Quốc hội Căn cứ vào chương IX của Bộ Luật lao động về an toàn và vệ sinh lao động.

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động- Thương binh xã hội Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/08/2020 của Bộ Lao động- Thương binh xã hội Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

2. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG

       Trước khi tiến hành thi công công trình, đơn vị thi công sẽ thực hiện đầy đủ các bước sau đây:

Thông báo khởi công công trình đến chủ đầu tư và các đơn vị chủ sở hữu các công trình ngầm trong khu vực lộ giới thi công tuyến ống. Lập biện pháp phân luồng xe máy thiết bị phục vụ thi công cũng như các phương tiện và người tham gia giao thông khu vực xung quanh.

       Thông báo cho các cá nhân, đơn vị liên quan về công việc sẽ tiến hành nhằm hạn chế các khó khăn có thể gây ách tắc giao thông trong quá trình thi công cũng như ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.

       Tiến hành nhận bàn giao mặt bằng từ phía Chủ Đầu Tư. Thực hiện việc bảo vệ các mốc chuẩn (mốc tọa độ và mốc cao độ) đã được bàn giao để tạo thuận lợi cho việc thi công và công tác kiểm tra sau này.

       Bố trí bãi tập kết vật tư, kho bãi văn phòng, Ban chỉ huy tại công trường, lập bảng thông báo tên công trình, đơn vị thi công, đơn vị chủ quản, đội trưởng thi công,..cùng với số điện thoại và địa chỉ liên hệ để các cơ quan, đơn vị cá nhân có nhu cầu được biết để tiện liên hệ.

       Lập kế hoạch vận chuyển vật tư từ điểm tập kết của Chủ đầu tư đến công trường bằng phương tiện vận chuyển thích hợp (dùng xe có tải trọng và kích thước thùng xe thích hợp).

       Tập kết xe máy, máy móc thiết bị và dụng cụ cần thiết để phục vụ công tác thi công đến hiện trường, đồng thời tiến hành kiểm tra các tính năng kỹ thuật của thiết bị để chuẩn bị cho thi công.

       Tập trung nhân sự và phổ biến các qui tắc an toan lao động, các qui chế nhà nước , cũng như các qui định của chính quyền sở tại.

Sau đó, lên phương án thi công cụ thể cho từng phân đoạn hợp lý trong từng thời điểm nhất định góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công và đảm bảo các quy định an toàn về tài sản và tính mạng con người.

3. CÔNG TÁC - ĐO ĐẠC - ĐỊNH VỊ

        Tiến hành khảo sát và định vị lại vị trí tim ống, vị trí các hố đào, mốc cao độ nhằm triển khai các bộ phận xây dựng đường ống tại hiện trường theo hồ sơ thiết kỹ thuật, được tiến hành theo các công tác sau:

       Cập nhật hoặc dùng máy dò tìm công trình ngầm để xác định vị trí công trình ngầm trên tuyến và tại các ngã 3, ngã tư và các tuyến cống băng đường.

       Định vị tại các vị trí hố đào để phục vụ cho công tác kéo ống.

4. BẢO VỆ CÔNG TRƯỜNG

Đơn vị nhận thầu sẽ bố trí một đội bảo vệ hoặc giao cho từng đội thi công có trách nhiệm bảo vệ 24/24 giờ khu vực thi công, giữ gìn an ninh trật tự trong công trường cũng như không gây ảnh hưởng xấu cho môi trường chung quanh.

5. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO GIAO THÔNG, AN TOÀN LAO ĐỘNG

Sản xuất các trụ bê tông cốt thép đúc sẵn làm chân hàng rào, làm trụ cổng;

Gia công biển báo đảm bảo giao thông, phân luồng giao thông;

Lắp dựng hàng rào tôn bao quanh công trường;

Lắp dựng hệ thống điện chiếu sáng, đèn báo hiệu;

Xây dựng lán trại, nhà làm việc, nhà kho chứa dụng cụ, thiết bị …;

Tổ chức phân luồng giao thông.

6. VẬT TƯ THI CÔNG

Các đoạn ống ngầm có chiều dài khác nhau được chi tiết tại bảng hạng mục công việc. Tài liệu này đề xuất giải pháp kỹ thuật thi công khoan ngang và kéo ống vị trí băng ngang qua đường, sông rạch của tuyến khí lô B - Ô môn đường kính 36" kèm ống lồng D90mm để kéo cáp quang.                                     

Bảng 1: Các hạng mục công việc

SÔ THỨ TỰ

Các hạng mục công việc

1

Làm mặt bằng thi công, Set-Up công trường

2

Đào đất hố công tác, hố đón (hố thế để lắp đặt đường ống)

3

Công tác làm hàng rào bảo vệ, gia cố bằng cừ Lazen (nếu cần)

4

Lắp đặt và tháo dỡ máy, thiết bị khoan

5

Khoan ngầm ngang kéo ống HDD

7. chiều cao, KHOẢNG CÁCH TỚI CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM

Chiều sâu chôn ống khi băng qua đường được xác đinh dựa trên tiêu chuẩn API RP 1102, thông số đầu vào là chiều dày thành ống, độ sâu chôn ống qua đường, các thông số của đường và xe vận hành. Kiểm tra ứng suất trong ống so với ứng suất cho phép và tính mỏi của mối hàn so với giới hạn mỏi của mối hàn để đảm bảo ống không bị hư hại hay phá hủy trong quá trình vận hành.

8. BIỆN PHÁP THI CÔNG KHOAN KÉO ỐNG

8.1. GIẢI PHÁP KĨ THUẬT

Qua khảo sát mặt bằng thực tế và yêu cầu của Dự án, nhà thầu đưa ra biện pháp thi công và đề xuất ống lồng như sau:

 • Sơ đồ công nghệ thi công khoan ngầm:

Sơ đồ công nghệ thi công khoan ngầm

 

Bước 1: Định vị tim tuyến ống, vị trí đặt máy khoan, vị trí các cọc thi công và hố đào

Khảo sát, tính toán trên thực tế đặc điểm nền đất, các trở ngại hiện hữu nếu có (đường dây, cáp ngầm, ống cống…), xác định được vị trí đặt máy khoan, đặt lồng, mặt bằng chuẩn bị kéo, phương án thi công tập kết thiết bị, vật tư, các trở ngại có thể gặp và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ.

Định vị tim tuyến ống, vị trí các cọc thi công và hố đào.

Bước 2: Đào đất các hố đào:

- Làm hàng rào chắn bảo vệ trên công trường: Vì công trình thi công qua các trục đường có nhiều phương tiện đi lại nên phải làm hàng rào bảo vệ, và các biển báo an toàn cả ban ngày lẫn ban đêm (của hố đào hai bên lề đường). Phần đường giao thông chính vẫn hoạt động bình thường. Mặt bằng thi công bên đặt máy khoan và thiết bị thi công khác có kích thước khoảng 40m x20m. Mặt bằng phía tiếp nhận ống 50m x25m.

- Đào hố tiếp nhận ống khí: Hố tiếp nhận được đào đến độ sâu 2- 2.5 m so với cao độ mặt đường (sâu hơn độ sâu đặt ống 0,5m). Hố này có tác dụng khai thông lỗ khoan, tiếp nhận ống và thi công tời kéo ống giúp định hướng ống (chú ý ta luy). Vậy tiết diện hố tiếp nhận có diện tích như sau: dài=30m; rộng = 4m; sâu = 3m xung quanh hố sẽ được đóng cừ vây để tránh hiện tượng lún và sạt lở đất, đồng thời giữ cho nước bên ngoài không tràn vào khu vực thi công. Nhà thầu sẽ sử dụng 01 máy bơn để hút nước ngầm hay nước dò gỉ vào khu vực hố tiến nhận ống lồng.

- Đào hố thi công khoan và kéo: Để thi công khoan lắp đặt ống sâu 2-2.5 m so với đường. Để có mặt bằng thi công cho máy khoan, tháp khoan, ra vào cần và hoạt động kéo ống. Kích thước tiết diện hố đào là: dài=10m; rộng = 4m; sâu =3m, xung quanh hố sẽ được đóng cừ vây để tránh hiện tượng lún và sạt lở đất và tạo an toàn cho công nhân thi công tháo lắp đầu doa cho quá trình khoan và phá mở rộng lỗ khoan.

Bước 3: Lắp đặt máy khoan HDD

Tiến hành định vị, lắp đặt cố định máy khoan HDD 

Bước 4: Khoan định hướng 

khoanbb

Hình 2: Khoan lỗ khoan dẫn hướng

Bước 5: Khoan nong mở rộng đường ống khoan 

Bước 6- Kéo, lắp đặt ống

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Hotline:  0903649782 - (028) 3514 6426

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com

 


Tin tức liên quan

Thi công đường ống dẫn khí tuyến ống Cái Mép-Phú Mỹ và trạm phân phối khí Phú Mỹ
Thi công đường ống dẫn khí tuyến ống Cái Mép-Phú Mỹ và trạm phân phối khí Phú Mỹ

1025 Lượt xem

Biện pháp thi công đường ống khí D508 bọc ống lồng PVC D630mm bằng công nghệ khoan ngầm qua đường TL965 – Đoạn 1
Áp dụng công nghệ khoan ngầm định hướng vào khoan đá
Áp dụng công nghệ khoan ngầm định hướng vào khoan đá

1413 Lượt xem

Đội ngũ chuyên gia tại Minh Phương Corp có thể lập kế hoạch thực hiện và giám sát thi công xây dựng các dự án khoan ngầm kéo ống phức tạp tại các vị trí nhạy cảm với môi trường nhất, ví dụ như áp dụng công nghệ khoan ngầm định hướng vào khoan đá.
Công ty khoan ngầm Minh Phương chuyên thi công lắp đặt mạng lưới ống thoát nước thải ngầm uy tín nhất Việt Nam
Công ty khoan ngầm Minh Phương chuyên thi công lắp đặt mạng lưới ống thoát nước thải ngầm uy tín nhất Việt Nam

1422 Lượt xem

Thi công lắp đặt mạng lưới ống thoát nước thải ngầm - đường kính dao động từ 1000-1500mm
PHƯƠNG ÁN THI CÔNG KÉO ỐNG HDPE D500 ÁP DỤNG PHƯƠNG ÁN THI CÔNG BẰNG ROBOT
PHƯƠNG ÁN THI CÔNG KÉO ỐNG HDPE D500 ÁP DỤNG PHƯƠNG ÁN THI CÔNG BẰNG ROBOT

1640 Lượt xem

Phương án thi công kéo ống HDPE D500 áp dụng phương án thi công bằng robot gồm có các giai đoạn sau:
Kỹ thuật khoan ngầm đặt cáp quang dưới làn đường cao tốc
Kỹ thuật khoan ngầm đặt cáp quang dưới làn đường cao tốc

1580 Lượt xem

Khoan ngầm đặt cáp quang dưới làn đường cao tốc với kỹ thuật khoan thẳng, các ống dẫn cáp ngầm được dẫn xuyên qua mặt đất và đá.
Phương pháp khoan định hướng HDD khoan ngầm qua đường sông
Phương pháp khoan định hướng HDD khoan ngầm qua đường sông

1363 Lượt xem

Phải mất rất nhiều thời gian để một đường ống đi qua con sông chính của hệ thống thoát nước lớn nhất Miền Bắc thông qua khoan định hướng ngang (HDD).

Bình luận
 • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng