BIỆN PHÁP THI CÔNG KHOAN NGẦM ĐỊNH HƯỚNG NGANG HDD

Đây là một trong những công trình lớn và đầu tiên thi công ở Việt nam vì vậy Công ty CP Tư vấn đầu tư & Thiết kế xây dựng Minh Phương đảm bảo đủ công suất thi công dự án khoan ngầm định hướng ngang HDD đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

BIỆN PHÁP THI CÔNG KHOAN NGẦM ĐỊNH HƯỚNG

NGANG (HDD) CHO TUYẾN ỐNG DẪN KHÍ LÔ B O MON

Mô tả về dự án: TUYẾN ỐNG DẪN KHÍ LÔ B O MON

 

DỰ ÁN: TUYẾN ỐNG DẪN KHÍ LÔ B Ô MON

PHẦN I. TỔNG QUAN

1. MÔ TẢ VỀ DỰ ÁN

2. Mục đích tài liệu

3. Phạm vi công việc

PHẦN II. NỘI DUNG CHÍNH BIỆN PHÁP THI CÔNG

1. Sơ đồ tổ chức thi công

2. Nhân lực thực hiện và thiết bị máy móc

2.1 Nhân lực thực hiện

2.2 Thiết bị máy móc

3.Tiến độ thi công

4. Biện pháp thi công chính

4.1. Thông tin về hạng mục

4.2. Khối lượng công việc

4.3. Giải pháp kỹ thuật

PHẦN III. KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG THI CÔNG

PHẦN IV: AN TOÀN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG

1. Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao đông

2. Phòng chống cháy nổ trong và ngoài công trường

3.  An toàn gia thông ra vào công trường

4.  Bảo vệ an ninh công trường, quản lý nhân lực thiết bị

Phần I:

1. Mô tả về dự án:

Vị trí khoan ngang HDD : Bao gồm 6 đoạn :

Vị trí

Từ KM

ĐẾN KM

CHIU DÀI ( M)

Xeo ro Canal & Highway No. 63

KP15+949

KP16+279

330.00

Cai Lon River

KP30+359

KP31+299

940.00

Cai Be River

KP35+749

KP36+260

466.00

Highway No. 61

KP39+515

KP39+780

270.00

Thot Not Canal

KP58+043

KP58+415

372.00

Nation Road No. 91

KP97+230

KP97+430

200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mục đích tài liệu: 

Thuyết minh về biện pháp thi công khoan ngang cho dự án nhằm trình bày về các cơ sở lập biện pháp thi công, đặc điểm chung của gói thầu thi công, các biện pháp tổ chức thi công chung, tổ chức thi công ngoài hiện trường, bố trí tổng mặt bằng thi công, các biện pháp kiểm soát chất lượng, các quy phạm kỹ thuật áp dụng, trình tự thi công. Giúp nhà thầu hiểu rõ bản chất tính quan trọng của quá trình thi công.

3. Phạm vi công việc:

Khối lượng công việc khoan ngang kéo ống ngầm HDD cho dự án Tuyến ống dẫn khí  Lô B Omon.

4. Trách nhiệm

Trách nhiệm của nhà thầu thi công khoang ngang HDD.

 • Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô công trình, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận đối với việc quản lý chất lượng công trình xây dựng.
 • Phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng giữa các bên trong trường hợp áp dụng hình thức tổng thầu thi công xây dựng công trình; tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng công trình; tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình; tổng thầu lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình và các hình thức tổng thầu khác (nếu có).
 •  Bố trí nhân lực, cung cấp vật tư, thiết bị thi công theo yêu cầu của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.
 • Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình.
 • Lập và phê duyệt biện pháp thi công trong đó quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình tiến độ thi công, trừ trường hợp trong hợp đồng có quy định khác
 •  Thực hiện các công tác kiểm tra, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo quy định của tiêu chuẩn, yêu cầu của thiết kế và yêu cầu của hợp đồng xây dựng.
 •  Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng khoang ngầm, thiết kế; đảm bảo chất lượng công trình và an toàn trong thi công.  Bên A có trách nhiệm hàn, bọc hoàn thiện ống khí, ống lồng cáp quang, cẩu ống lên vị trí con lăn cua Bên B bố trí để sẵn sàng cho công tác kéo ống.
 •  Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư nếu phát hiện bất kỳ sai khác nào giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng và điều kiện hiện trường. Sửa chữa sai sót, khiếm khuyết chất lượng đối với những công việc do mình thực hiện; chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư khắc phục hậu quả sự cố trong quá trình thi công.
 •  Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư
 •  Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác.

PHẦN II. NỘI DUNG CHÍNH BIỆN PHÁP THI CÔNG

Sơ đồ tổ chức thi công

Xem thêm: Thi công khoan ngang HDD 
2.1.    Nhân lực thực hiện
Ban chỉ huy công trường trực tiếp gồm: 
Chỉ huy trưởng công trường: là một kỹ sư cơ khí đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm, đã từng trực tiếp xây dựng các công trình lớn có quy mô cấp I và cấp II
Kỹ sư giám sát trực tiếp ở công trường: là những kỹ sư xây dựng, kỹ sư cơ khí có kinh nghiệm, nhiệt tình công tác, có trình độ kỹ thuật, đã tham gia nhiều công trình lớn.
Kỹ sư an toàn lao động: là kỹ sư đã có chứng chỉ an toàn, đã tham gia phụ trách an toàn tại các công trình lớn.
Các kỹ sư phụ trách trực tiếp các đội, tổ thi công,…
Trợ giúp chỉ huy trưởng công trường có nhóm kế toán tài chính, chuyên trách an toàn lao động gồm những kỹ sư có trách nhiệm trong công việc, nhiệt tình công tác, có trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của công trường.
Các đội vật tư, tổ kỹ thuật giám sát an toàn, xưởng gia công và các đội cơ giới xây dựng.
Việc chỉ đạo sản xuất thông qua các phương tiện thông tin, thư tín... báo cáo nhanh từ Công trường về Trụ sở Công ty. Thực hiện chế độ giao ban theo ngày để chỉ đạo sản xuất, ở công trường thực hiện chế độ một thủ trưởng. Mọi hoạt động ở công trường đều do chỉ huy trưởng công trường quyết định, chỉ huy trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Chủ đầu tư và Pháp luật về mọi quyết định của mình.
Đội ngũ cán bộ và công nhân thi công công trình
Đối với bộ máy quản lý sản xuất của công trường:
Nhà thầu chọn lựa những kỹ sư có đủ năng lực và kinh nghiệm để giao việc. Quy định rõ ràng về trách nhiệm và quyền lợi cụ thể tới từng cán bộ. Đồng thời tôn trọng các nguyên tắc về Quản lý hạch toán kế toán. Duy trì chế độ giao ban báo cáo đều đặn để Nhà thầu nắm bắt được cụ thể những biến động tại công trường.
Nhà thầu định kỳ tổ chức những khoá học ngắn ngày về chuyên môn xây dựng để cán bộ, kỹ sư tiếp xúc với công tác xây dựng tiên tiến nhằm nâng cao trình độ và tư duy xây dựng cho cán bộ ở các công trường. 
Đối với đội ngũ công nhân kỹ thuật và thợ lao động:
Tổ chức khoa học trong từng công việc, tránh lãng phí không cần thiết. Chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân ở công trường. Nâng cao cải tiến và mua sắm các dụng cụ thi công, thiết bị thi công hiện đại nhằm nâng cao năng suất và thu nhập cho người lao động, mở các lớp ngắn hạn thường xuyên để bồi dưỡng về lý thuyết và tay nghề cho công nhân.
 Quan hệ của Công ty với ban chỉ huy công trường
Công ty trực tiếp chỉ đạo Ban chỉ huy công trường. Công ty có trách nhiệm hỗ trợ vốn để thi công công trình theo giai đoạn báo cáo tiến độ của công trường. Công ty trực tiếp giám sát công trường về chất lượng kỹ thuật và các nguyên tắc quản lý kinh tế.
Ban chỉ huy công trường có nhiệm vụ tổ chức thi công đảm bảo kỹ thuật, chất lượng và tiến độ, đảm bảo uy tín cho Công ty trên thị trường. Có trách nhiệm báo cáo Công ty về tiến độ, chất lượng, giá thành. Chịu sự giám sát về kỹ thuật chất lượng và tiến độ của Công ty.
 Biện pháp tổ chức.
Văn phòng điều hành tại Công ty do Tổng Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo. Điều khiển mọi hoạt động tại công trường là Chỉ huy trưởng. Giúp việc về mặt quản lý kỹ thuật, chất lượng là nhóm kỹ sư xây dựng giỏi đã có kinh nghiệm xây dựng nhiều công trình, hàng ngày có mặt tại công trường để giám sát kỹ thuật, chất lượng và an toàn lao động.
Ban chỉ huy công trường:
Chỉ huy trưởng là người có quyền hạn cao nhất tại công trường có trách nhiệm trước nhà thầu về toàn bộ mọi hoạt động của công trường.
Kỹ sư giám sát trực tiếp nằm tại công trường để điều hành tổ chức kỹ thuật giám sát thi công, kỹ thuật an toàn lao động, điều hành công tác cung ứng vật tư tiến độ công việc của các đội, các xưởng.
Tổ chức lịch giao ban ngày do Kỹ sư giám sát thực hiện và trực tiếp điều hành duy trì tiến độ theo bảng đã lập tại văn phòng công trường, 1 tuần một lần họp giao ban lớn do Chỉ huy trưởng công trường thực hiện và có sự tham gia của tổ chuyên viên giúp việc cho Giám đốc.
Tại công trường thực hiện các chế độ báo cáo vật tư khối lượng thực hiện hàng ngày, biến động nhân lực để Ban chỉ huy công trường kịp thời chấn chỉnh. 
Ngoài những cán bộ chủ chốt điều hành, nhà thầu tổ chức thành lập các tổ đội thi công, phân công nhiệm vụ, công tác cụ thể không chồng chéo. Giao cho các tổ trưởng chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thi công. Ngoài các công nhân có tay nghề cao được điều đến thi công công trình, Nhà thầu còn huy động thêm lao động phổ thông tại địa phương tham gia thi công công trình dưới sự chỉ đạo của các đội trưởng và Ban chỉ huy công trường. 
Hàng tuần có báo cáo về Công ty để xử lý các thông tin, kịp thời chỉ đạo sát về tiến độ, chất lượng.
3.    Biện pháp thi công chính
 4.1. Thông tin về hạng mục:

Các đoạn ống ngầm có chiều dài khác nhau được chi tiết tại bảng hạng mục công việc. Tài liệu này đề xuất giải pháp kỹ thuật thi công khoan ngang và kéo ống vị trí băng ngang qua đường, sông rạch của tuyến khí lô B Ô môn đường kính 36" kèm ống lồng D90mm để kéo cáp quang.

4.2. Giải pháp kỹ thuật
Qua khảo sát mặt bằng thực tế và yêu cầu của Dự án, nhà thầu đưa ra biện pháp thi công và đề xuất ống lồng như sau:
-     
Biện pháp thi công cho công nghệ khoan ngang bằng máy khoan định hướng HDD.
-     Phương án thi công: Thi công đào hố thi công hai bên đường, bờ sông và dùng máy khoan ngầm ngang định hướng trước, khoan phá mở rộng lỗ khoan đủ kích thước để kéo ống thép 30".
Hình. Sơ đồ công nghệ thi công


     Các bước thi công chính:
Bước 1: Khảo sát bố trí thi công
Bước 2: Chuẩn bị công tác khoan:
- Làm hàng rào chắn bảo vệ trên công trường
- Đào hố tiếp nhận ống khí
- Đào hố thi công khoan và kéo
- Khoan lỗ khoan dẫn hướng  

Hình 17.Khoan lỗ khoan dẫn hướng

Receiver and Display

3. Khoan phá ngược mở rộng đường khoan (backreaming):

Xem thêm: so sánh cách lựa chọn đường ống tốt nhất cho thi công khoan ngầm

a. Kỹ thuật mở rộng đường khoan.
Các bước chính:
-   Khoan định hướng;
-   Khoan doa mở rộng đường hầm D= 400mm;
-   Khoan doa tạo vách bằng đầu phá D= 500mm;
-   Khoan doa tạo vách bằng đầu phá D= 600mm;
-   Khoan doa tạo vách bằng đầu phá D= 700mm;
-   Khoan doa tạo vách bằng đầu phá D= 800mm;
-   Khoan doa tạo vách bằng đầu phá D= 900mm;
-   Khoan doa tạo vách bằng đầu phá D= 1000mm;
-   Khoan doa tạo vách bằng đầu phá D= 1.100 kết hợp kéo ống vào vị trí.

4. Khoan kéo lắp đặt ống thép D30" (pulling back):
a. Chuẩn bị khoan kéo ống
b. Thông số tính toán. Tính toán cho đoạn dài nhất là Sông cái lớn: 940m:

c. Kỹ thuật kéo ống.
Dung dịch khoan sử dụng cho công trình
Chức năng của dung dịch khoan .
Nguồn cung cấp dung dịch khoan.   
Bước 5- Trám lỗ khoan bằng dung dịch khoan bentonite
Bước 6- Hoàn thiện và bàn giao mặt bằng:
5. Phương án thi công qua sông Cái bé dài 466m Cái lớn với chiều dài: 940m.
Xác định đây là một trong những công trình lớn và đầu tiên thi công ở Việt nam vì vậy về giải pháp thiết bị Công ty CP Tư vấn đầu tư & Thiết kế xây dựng Minh Phương sẽ nhập máy GD3500 - LS - 1 với công suất kéo và đẩy 370 tấn để đảm bảo đủ công suất thi công cho đoạn dài nhất là 940m. Đồng thời thuê chuyên gia nước ngoài có kinh nghiệm đã thi công những tuyến ống tương tự cùng cám bộ công nhân của PTK để thi công đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Xem thêm: bảng giá thi công khoan ngầm

Tại sao nên chọn Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Thiết kế Xây dựng Minh Phương ?

- Công ty được hình thành trên cơ sở sáng lập viên từng là giám đốc dự án, kỹ sư chuyên ngành xây dựng, công nghệ kỹ thuật, quản trị kinh doanh, từng điều hành các tập đoàn lớn, các Công ty Liên doanh nước ngoài hàng chục năm.

- Với đội ngũ nhân viên đầy nhiệt huyết, năng lực, và giàu kinh nghiệm.

- Là Đơn vị chuyên tư vấn và nhận thầu các dự án đầu tư và thiết kế xây dựng trên Toàn Quốc.

- Tư vấn nhiệt tình, giá cả hợp lí, mang tính cạnh tranh cao.

Quy trình làm việc đảm bảo tiến độ nhanh chóng, hiệu quả cao nhất:

- Chất lượng dịch vụ được khách hàng tin tưởng và ưu tiên đặt khách hàng lên hàng đầu.

- Triển khai thực hiện ngay khi khách hàng kí hợp đồng.

- Đảm bảo đúng tiến độ hoàn thành dự án.

LIÊN HỆ TƯ VẤN:   0903 649 782 

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Hotline:  0903649782 - (028) 3514 6426

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com

 


(*) Xem thêm

Bình luận
 • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng