Mẫu bản cam kết của to thẩm định đấu thầu

Bản cam kết Tổ chuyên gia thẩm định đấu thầu

Tôi tên là: Là Tổ trưởng của Tổ chuyên gia thẩm định hồ sơ yêu cầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu. Tôi được cấp chứng chỉ về đấu thầu do Cục Quản lý đấu thầu cấp ngày

Điều kiện để là thành viên của tổ chuyên gia và tổ thẩm định trong đấu thầu:

Theo Điều 4 Thông tư 19/2015/TT-BKHDT, để trở thành thành viên của tổ thẩm định, người đó cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:

– Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

– Có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu;

– Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến công việc được phân công. Nếu gói thầu được thực hiện ở vùng sâu, vùng xa hoặc vùng đặc biệt khó khăn thì chỉ cần có ít nhất 01 năm kinh nghiệm;

– Có trình độ ngoại ngữ đủ để đáp ứng yêu cầu của gói thầu được tổ chức đấu thầu quốc tế;

– Không bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định;

– Có bản cam kết theo Phụ lục kèm theo Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT;

– Không được tham gia thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của gói thầu mà người đó hoặc gia đình của người đó (bao gồm cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột) đã tham gia lập hồ sơ đó;

– Không được tham gia thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu mà người đó hoặc gia đình của người đó đã tham gia đánh giá hồ sơ đó.

Báo cáo thẩm định hồ sơ thầu

Bản cam kết Tổ chuyên gia thẩm định đấu thầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Tôi tên là:

Là Tổ trưởng của Tổ chuyên gia thẩm định hồ sơ yêu cầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói 03: Hợp đồng xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật các nghề đào tạo trình độ sơ cấp trong giáo dục nghề nghiệp” theo Quyết định Số của Giám đốc Công ty TNHH. Tôi được cấp chứng chỉ về đấu thầu do Cục Quản lý đấu thầu cấp ngày.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu đang xét;

- Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói 03: Hợp đồng xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật các nghề đào tạo trình độ sơ cấp trong giáo dục nghề nghiệp”;

- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên theo đúng quy định của pháp luật;

- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                      Tp.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2023

                                                                               Người cam kết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Tôi tên là: 

Là thành viên của Tổ chuyên gia tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói 03: Hợp đồng xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật các nghề đào tạo trình độ sơ cấp trong giáo dục nghề nghiệp” theo Quyết định Số của Giám đốc Công ty. Tôi được cấp chứng chỉ về đấu thầu số do Cục Quản lý đấu thầu cấp ngày.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu đang xét;

- Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói 03: Hợp đồng xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật các nghề đào tạo trình độ sơ cấp trong giáo dục nghề nghiệp”;

- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên theo đúng quy định của pháp luật;

- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                  Tp.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2023                   

Người cam kết

 Trách nhiệm của tổ chuyên gia đấu thầu:

Theo Điều 76 của Luật đấu thầu năm 2013, tổ chuyên gia trong đấu thầu có các trách nhiệm sau: 

– Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, khách quan và công bằng;

– Đánh giá các hồ sơ quan tâm, dự sơ tuyển, dự thầu và đề xuất theo đúng yêu cầu;

– Báo cáo kết quả đánh giá các hồ sơ và danh sách xếp hạng nhà thầu, nhà đầu tư cho bên mời thầu;

– Bảo mật các tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

– Bảo lưu ý kiến của mình;

– Bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan nếu gây ra do lỗi của mình;

– Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định theo yêu cầu của người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu;

– Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Tư vấn hồ sơ đấu thầu

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Hotline:  0903649782 - (028) 3514 6426

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng