Đầu tư dự án xây dựng phát triển nông nghiệp

Đầu tư dự án xây dựng phát triển nông nghiệp tỉnh Long An nói chung, tạo ra được một mô hình cụ thể phù hợp với các quy hoạch và chủ trương, chính sách chung, góp phần vào việc phát triển kinh tế và an sinh xã hội của tỉnh Long An đưa ra. 

Đầu tư dự án xây dựng phát triển nông nghiệp tỉnh Long An 

 

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU DỰ ÁN

 

Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình
Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương
Địa chỉ     : 28 B Mai Thị Lựu, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM
Điện thoại:     (028) 22142126                     Fax:      (08) 39118579
 1. Mô tả sơ bộ dự án
 Tên dự án:  Phát triển nông nghiệp Long An.
 Địa điểm:  huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

 2. Quy mô đầu tư:

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp:  Các loại gỗ từ cây keo, các loại cây ăn trái lâu năm như cây bưởi, chà là, cây dừa...Cụ thể là:

+  Diện tích trồng cây keo lai: 458 ha.

+  Diện tích trồng bưởi: 36 ha.

+  Diện tích trồng dừa: 408 ha.

+  Diện tích trồng chà là: 198 ha.

+  Diện tích công trình nhà xưởng, đường giao thông, hệ thống kênh tưới, cây xanh...: 68 ha.

- Tổng diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng: 1.168 ha

3. Tiến độ thực hiện dự án

Giai đoạn 1:

+ Quý 3/2022: Hoàn thành các thủ tục pháp lý, thủ tục về đất đai.
+ Quý 4/2022: Hoàn thành thi công nghiệm thu các hạng mục công trình phục vụ trồng trọt, cơ sở sản xuất, chế biến, bảo quản…, trồng trọt hoàn thành khoảng 600 ha các loại cây trồng của dự án.
Giai đoạn 2:

+ Quý 4/2023: Hoàn thành trồng trọt, đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động.
- Hình thức đầu tư: Điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng
- Hình thức quản lý:
Công ty TNHH Hoàn cầu Long An trực tiếp quản lý dự án.
+ Quá trình hoạt động của dự án được sự tư vấn của các chuyên gia trong nước và nước ngoài.
Nguồn vốn đầu tư :

Tổng vốn đầu tư là : 2.000,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Hai ngàn  tỷ đồng).

 Thời hạn đầu tư:
Thời hạn đầu tư của dự án là 50 năm.
Cơ sở pháp lý triển khai dự án
Các Luật, Bộ Luật của Quốc hội: Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và các Nghị định; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; Luật Bảo vệ và Phát triển rừng số 29/2004/QH11; Luật nông nghiệp số 09/2017/QH14; Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014. Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12;
 Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;
Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 18 tháng 06 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;
Quyết định 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14 tháng 3 năm 2017 quy định tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp.
Nghị quyết số 1210/2016/QH13 ngày 25/05/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;
 Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo thông tư số 12/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng;
Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;
Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 quy định chi tiết về hướng dẫn một số nội dung về thẩm định phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình.
Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán công trình.

Chương II: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN XÃ HỘI
1.  Tổng quan nền kinh tế Việt Nam 2021
- Tổng sản phẩm trong nước (GDP): Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý IV/2021 ước tính tăng 5,22% so với cùng kỳ năm trước, tuy cao hơn tốc độ tăng 4,61% của năm 2020 nhưng thấp hơn tốc độ tăng của quý IV các năm 2011-2019.

- Ước tính GDP năm 2021 tăng 2,58% (quý I tăng 4,72%; quý II tăng 6,73%; quý III giảm 6,02%; quý IV tăng 5,22%) so với năm trước do dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là trong quý III/2021 nhiều địa phương kinh tế trọng điểm phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống dịch bệnh. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,9%, đóng góp 13,97% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,05%, đóng góp 63,80%; khu vực dịch vụ tăng 1,22%, đóng góp 22,23%.

- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2021 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, năng suất cây trồng và chăn nuôi đạt khá. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt trong quý III/2021, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội kéo dài làm ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng sản xuất - chế biến - tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản. Trước những thuận lợi và khó khăn đan xen, ngành Nông nghiệp có nhiều giải pháp ứng phó kịp thời cùng với việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ để ổn định và phát triển sản xuất, đạt mức tăng trưởng cao. Kết quả hoạt động năm 2021 của ngành Nông nghiệp đã thể hiện rõ vai trò bệ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, là cơ sở quan trọng để thực hiện an sinh, an dân trong đại dịch.

Chương III: MỤC TIÊU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ
1. Sự cần thiết phải đầu tư dự án
Dự án nhằm mục đích xúc tiến việc thành lập và đầu tư xây dựng phát triển nông nghiệp Long An chủ đầu tư đã hoàn thiện phương án đầu tư điều chỉnh. Dự kiến sơ bộ về phương án kinh doanh cũng như kế hoạch hoàn vốn, trình UBND tỉnh Long An cùng các sở, ban ngành để nhất trí chủ trương đầu tư xây dựng. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ đóng góp một phần nhỏ phúc lợi an sinh cho xã hội nói chung.

Xây dựng Phát triển nông nghiệp Long An với mong muốn đáp ứng nhu cầu về sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn, các khu vực lân cận và thị trường trong nước, góp phần thực hiện chính sách và mục tiêu phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, dự án này cũng góp phần tạo điều kiện công ăn việc làm cho lao động trên địa bàn.

Dự án Phát triển nông nghiệp Long An có tính khả thi bởi các yếu tố sau

Thực hiện chiến lược phát triển dự án Phát triển nông nghiệp Long An nói chung, tạo ra được một mô hình cụ thể phù hợp với các quy hoạch và chủ trương, chính sách chung, góp phần vào việc phát triển kinh tế và an sinh xã hội của tỉnh Long An đưa ra. Đối với chủ đầu tư đây là một dự án lớn. Đặc biệt qua dự án vị thế, uy tín và thương hiệu của chủ đầu tư sẽ tăng cao, tạo dựng thương hiệu mạnh trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp, tạo một phần thu nhập từ dự án cho địa phương. Như vậy, có thể nói việc đầu tư xây dựng dự án Phát triển nông nghiệp Long An là tất yếu và cần thiết, vừa thoả mãn được các mục tiêu và yêu cầu phát triển của địa phương, vừa đem lại lợi nhuận cho chủ đầu tư.

2. Mục tiêu đầu tư
Trồng rừng để khai thác các loại gỗ từ các loại cây keo, trồng các loại cây ăn trái lâu năm như cây bười, chà là, cây dừa,…Cụ thể như sau:

+ Diện tích trồng cây keo lai: 458 ha

+ Diện tích trồng bưởi: 36 ha

+ Diện tích trồng dừa: 408 ha

+ Diện tích trồng chà là: 198 ha

+ Diện tích công trình nhà xưởng, đường giao thông, hệ thống kênh tưới, cây xanh...: 68 ha.

 3. Nhiệm vụ và giải pháp ứng dụng công nghệ cao trong canh tác
Công nghệ lai tạo giống: Đây là công nghệ được ứng dụng phổ biến trong việc nghiên cứu và chọn tạo các giống cây trồng, con vật nuôi có những tính chất ưu việt cho hiệu quả, năng suất cao hoặc có khả năng chống chịu cao đối với điều kiện ngoại cảnh tác động góp phần đẩy nhanh sự phát triển về mặt năng suất và chất lượng cây trồng, vật nuôi, có nhu cầu ứng dụng cao trong nông nghiệp.

Công nghệ nuôi cấy mô thực vật In vitro: Công nghệ nuôi cấy mô được hơn 600 công ty lớn trên thế giới áp dụng để nhân nhanh hàng trăm triệu cây giống sạch bệnh. Thị trường cây giống nhân bằng kỹ thuật cấy mô vào khoảng 15 tỷ USD/năm và tốc độ tăng trưởng khoảng 15%/năm.

Công nghệ trồng cây trong nhà kính: nay được gọi là nhà màng do việc sử dụng mái lớp bằng màng polyethylen thay thế cho kính (green house) hay nhà lưới (net house). Trên thế giới, công nghệ trồng cây trong nhà kính đã được hoàn thiện với trình độ cao để canh tác rau và hoa. Ứng với mỗi vùng miền khác nhau những mẫu nhà kính và hệ thống điều khiển các yếu tố trong nhà kính cũng có sự thay đổi nhất định cho phù hợp với điều kiện khí hậu của từng vùng, trong đó hệ thống điều khiển có thể tự động hoặc bán tự động.

 Chương IV: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN
1.  Mô tả địa điểm đầu tư phát triển dự án nông nghiệp

Địa điểm khu đất tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

- Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng 1.168 ha

- Vị trí ranh giới khu đất: được xác định theo tờ trình bản đồ (xem bản đồ khu đất đính kèm).

2.  Điều kiện tự nhiên
 Địa hình

Diện tích toàn bộ dự án phát triển nông nghiệp Long An nằm tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An có địa hình trũng và là đất rừng sản xuất.

 Khí hậu thời tiết:
Long An nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới - gió mùa. Khí hậu điều hoà dễ chịu, ít bão, quanh năm nóng ẩm, không có mùa lạnh. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 tới tháng 4 năm sau. 

Nhiệt độ trung bình năm khoảng 28ºC, số giờ nắng trung bình cả năm: 2.249,2h.

Lượng mưa  trung bình năm: 1600 mm  (năm 2000 khoảng 1.911, năm 2004 khoảng 1.416mm). Độ ẩm trung bình năm: 82% - 87% (thay đổi theo các năm). Gió có 2 hướng chính: Hướng Đông Bắc: từ tháng 12 đến tháng 4 (mùa khô). Hướng Tây Nam:  từ  tháng 5 đến  tháng 10  (mùa mưa), Tốc độ gió bình quân 1,8 m/s.  Ít bão nhưng thường có giông, lốc vào mùa mưa .

Thuận lợi: Chịu ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có lợi thế về nền nhiệt độ, chế độ bức xạ nhiệt, chế độ nắng cao và ổn định theo hai mùa trong năm. Các lợi thế này rất thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển của sinh vật, có thể tạo ra 1 hệ thống nông nghiệp nhiệt đới có năng suất cao, với nhiều chủng loại cây con, tạo nên sự đa dạng trong sản xuất và trong chuyển dịch cơ cấu sản xuất.

Hạn chế  : Mùa mưa thường đi kèm với ngập lũ ảnh hưởng tới khoảng 50% diện tích toàn thành phố ; mùa khô thường đi kèm với việc thiếu nước tưới, gây khó khăn cho sản xuất và sinh hoạt, nhất là khu vực bị ảnh hưởng của mặn, phèn  làm  tăng  thêm tính thời vụ cũng như nhu cầu dùng nước không đều giữa các mùa của sản xuất nông nghiệp.

 Chương V: QUI MÔ ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN
  Hình thức đầu tư  

  - Đầu tư xây dựng mới khu trang trại nông nghiệp nhằm phát triển nông nghiệp Long An bằng hình thức đầu tư công nghệ cao ...

  - Tính chất quy hoạch: là dự án phát triển nông nghiệp Long An

 

Nhu cầu sử dụng đất
Bảng cân bằng đất đai

STT

LOẠI ĐẤT

DIỆN TÍCH (m2)

TỶ LỆ (%)

1

Đất dự án xây dựng

 132,370

1.13%

2

Đất kênh mương thủy lợi

 14,500

0.12%

3

Đất giao thông nội bộ

 125,000

1.07%

4

Đất cây xanh cảnh quan

 208,130

1.78%

5

Đất trồng cây lâm nghiệp và cây lâu năm

 11,200,000

95.89%

Tổng cộng

 11,680,000

100%

 Quy mô đầu tư dự án
 Diện tích đất: 1.168 ha.
 Quy mô đầu tư:

   + Diện tích trồng cây keo lai: 458 ha.

   + Diện tích trồng bưởi: 36 ha.

   + Diện tích trồng dừa: 408 ha.

   + Diện tích trồng chà là: 198 ha.

   + Diện tích công trình nhà xưởng, đường giao thông, hệ thống kênh tưới, cây xanh: 68 ha.

 Xây dựng nhà xưởng và các công trình phụ trợ

Nhà kho chứa vật tư, phân bón

Hạ tầng kĩ thuật: 

  • San nền
  • Đường giao thông:
  • Hệ thống xử lý nước thải
  • Hệ thống tưới nước nhỏ giọt
  • Hệ thống xử lý chất thải rắn
  • Hệ thống nối đất và chống sét
  • Hệ thống PCCC

Giải pháp trồng cây
 Cây keo lai (Diện tích trồng cây keo lai 458 ha)
Kỹ thuật trồng cây keo lai và tiêu Chuẩn Chọn Giống:

 

Thời Vụ và Mật Độ Trồng:

 Làm Đất Và Đào Hố Trồng:

 Phân Bón Lót:

 

 Kỹ Thuật Trồng Cây Keo:

Kỹ Thuật Chăm Sóc Cây Keo:

Kỹ thuật Bón phân Cho Cây Keo:


Kỹ thuật trồng cây Chà Là

 

Cây chà là lấy quả Barhee giá tốt nhất Đồng Nai

 

 

Chà Là có thân sù sì, bẹ lá dài gần giống cây dừa

Bưởi da xanh ngon nổi tiếng

 

 

Bưởi da xanh rất có lợi cho sức khỏe

Kỹ thuật trồng bưởi da xanh.

Thời vụ trồng : Nên trồng bưởi da xanh vào khoảng tháng 6 hàng năm vì đầu mùa mưa bạn có thể tận dụng được nguồn nước tưới cho cây.

Chuẩn bị đất trồng cây.

Chế độ tưới nước cho cây :

Bón phân

Phòng trừ sâu bệnh

                                             

  Xem thêm dự án trồng rừng dược liệu

Tại sao nên chọn Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Thiết kế Xây dựng Minh Phương ?

- Công ty được hình thành trên cơ sở sáng lập viên từng là Giám đốc Dự án, kỹ sư chuyên ngành Xây dựng, công nghệ kỹ thuật, quản trị kinh doanh, từng điều hành các Tập đoàn lớn, các Công ty Liên doanh Nước ngoài hàng chục năm.

- Với đội ngũ nhân viên đầy nhiệt huyết, năng lực, và giàu kinh nghiệm.

- Là Đơn vị chuyên tư vấn và nhận thầu các dự án đầu tư trên Toàn Quốc.

Quy trình làm việc đảm bảo tiến độ nhanh chóng, hiệu quả cao nhất:

 Tư vấn nhiệt tình, giá cả hợp lí, mang tính cạnh tranh cao.

- Chất lượng dịch vụ được khách hàng tin tưởng và ưu tiên đặt khách hàng lên hàng đầu.

- Triển khai thực hiện ngay khi khách hàng kí hợp đồng.

- Đảm bảo đúng tiến độ hoàn thành dự án.

LIÊN HỆ: 0903 649 782

 

 

 

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Hotline:  0903649782 - (028) 3514 6426

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng